fot. facebook.com/Imelda Chłodna-Błach

[TYLKO U NAS] Dr hab. I. Chłodna-Błach: Zależy nam na tym, aby retoryka wróciła do kształcenia powszechnego, na wszystkich etapach edukacji

Chcielibyśmy mocno podkreślić, że zależy nam na tym, aby retoryka wróciła do kształcenia powszechnego i to na wszystkich etapach edukacji. Nie tylko na poziomie uniwersyteckim, ale również na poziomie szkół średnich i szkół podstawowych, bo tak naprawdę powinniśmy się uczyć mówić już od najmłodszych lat. Jest to ważne dla nas wszystkich na każdym poziomie kształcenia – mówiła dr hab. Imelda Chłodna-Błach, wykładowca WSKSiM oraz KUL, w „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

KUL zorganizował XX Międzynarodowe Sympozjum „Przyszłość cywilizacji zachodu”  [więcej].

Swoją prelekcje podczas tego wydarzenia wygłosiła dr hab. Imelda Chłodna-Błach, która mówiła o potrzebie retoryki w edukacji. Jak zaznaczyła, w sympozjum chodziło o odkłamaniu słowa, a przede wszystkim słowa „retoryka”.

W tym sympozjum chcemy odzyskać to prawidłowe rozumienie słowa retoryka, które jest koniecznym warunkiem kształcenia humanistycznego, każdego człowieka bez wyjątku, dlatego tutaj właśnie położyliśmy nacisk na kulturę słowa, na to, jak jest w kształceniu humanistycznym – dodała.  

Cieszymy się, że minister Przemysław Czarnek objął patronatem nasze sympozjum – podkreśliła Imelda Chłodna-Błach.

– Chcielibyśmy mocno podkreślić, że zależy nam na tym, aby retoryka wróciła do kształcenia powszechnego i to na wszystkich etapach edukacji. Nie tylko na poziomie uniwersyteckim, ale również na poziomie szkół średnich i również szkół podstawowych, bo tak naprawdę mówić powinniśmy się uczyć już od najmłodszych lat. Jest to ważne dla nas wszystkich na każdym poziomie kształcenia – stwierdziła. 

Gość Radia Maryja zaznaczyła, iż ma nadzieję, że konferencja nie zostanie tylko na poziomie teoretycznym, ale również na poziomie praktycznym.

– Pozwoli na przywrócenie tej ważnej dyscypliny do nauczania – dodała.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu od lat kształci studentów i przybliża zagadnienia dotyczące retoryki.

Retoryka jest obecna w nauczaniu na wszystkich stopniach w WSKSiM, bo zarówno na studiach pierwszego stopnia, gdzie mamy retorykę i sztukę argumentacji, na studiach drugiego stopnia (magisterskich) – retoryka w komunikacji i argumentacji, i dodam, że zajęcia prowadzone są przez mistrzów (prof. Piotr Jaroszyński i jego współpracownicy) – zwróciła uwagę dr Dorota Żuchowska.

Na toruńskiej uczelni nie brakuje kierunku retoryka również na studiach podyplomowych.

Retoryka i wystąpienia przed kamerą, która łączy właśnie te umiejętności związane z komunikacją społeczną, retoryką praktyczną, ze sztuką argumentacji, ze specyfiką kontaktów medialnych, technikami radzenia sobie z tremą i ze stresem. Uczy nabycia umiejętności zachowania się przed kamerą – podkreśliła dziekan WSKSiM.

Ostatnio kolejni studenci studiów podyplomowych na kierunku retoryka obronili swoje prace.

Sam sposób zakończenia studiów jest bardzo praktyczny. Studenci przygotowali krótkie wstąpienia na dane tematy i prezentowali je nie tylko przed komisją złożoną właśnie z aktorów, ze specjalistów z kultury żywego słowa, ale też były one nagrywane przez kamerę i przed kamerą prezentowane. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że z roku na rok ten kierunek cieszy się coraz większym zainteresowaniem i są tam zarówno nauczyciele jak i prawnicy, osoby duchowne, które chcą dokształcać swój warsztat językowy, bo tak naprawdę są to studia dla absolwentów wszystkich kierunków, którzy chcą nabywać umiejętności praktyczne, pracować nad swoim aparatem mowy, dykcją, pięknym wypowiadaniem się – wyjaśniła dr Dorota Żuchowska.

Szczegóły dotyczące kierunku retoryka w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej dostępne są na stronie uczelni www.wsksim.edu.pl

Cała rozmowa z dr hab. Imeldą Chłodną-Błach i dr Dorotą Żuchowską dostępna jest [tutaj].

radiomaryja.pl

drukuj