autorstwa: Mikhail Mikhaylovich Kalashnikov
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9D%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.jpg

[TYLKO U NAS] 82. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Prof. W. J. Wysocki: Było więcej umów zawartych pomiędzy Rosjanami i Niemcami, jednak zawsze były wymierzone w Polskę. Odzwierciedlenie Paktu widzimy również współcześnie

Pakt Ribbentrop-Mołotow podzielił Europę Środkową między dwa agresywne i nieprzyjacielskie państwa. Musimy dziś pamiętać o tym, że powinniśmy przeciwstawiać się propagandzie i kłamliwej narracji. Dowodem na kontynuacje działań podjętych w ramach Paktu Ribbentrop-Mołotow, jest dziś porozumienie kanclerz Niemiec i prezydenta Rosji. Dlatego musimy pamiętać, jakie są konsekwencje takich zmów i układów – powiedział prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, historyk, kierownik Katedry Historii XIX i XX wieku na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na antenie Radia Maryja w audycji „Aktualności dnia”.

Dziś mija 82. rocznica podpisania sowiecko-niemieckiego paktu o nieagresji. Minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesław Mołotow podpisali również tajny protokół, który doprowadził de facto do IV rozbioru Polski.

– Już w 1920 roku bolszewicy zawarli porozumienie z Niemcami, dlatego Pakt Ribbentrop-Mołotow jest dziedzictwem wcześniejszego porozumienia. Było więcej umów zawartych pomiędzy Rosjanami i Niemcami. Jednak zawsze były one wymierzone w interes Polski. Odzwierciedlenie tego Paktu widzimy również współcześnie. Pakt Ribbentrop-Mołotow przyniósł bardzo realne skutki, ponieważ doprowadził to tego, że oba zbrodnicze i sąsiednie kraje napadły na Rzeczpospolitą, podzieliły się i okupowały ją (w przypadku sowietów) do 1931 roku – wyjaśnił historyk.

Pomimo faktów historycznych Rosja do dziś stara się ukryć prawdę historyczną, chcąc stworzyć zupełnie inną narrację wydarzeń, jakie miały miejsce w ramach sowiecko-niemieckiego porozumienia.

– Rosja zawsze tak robiła i próbowała narzucić innym swoją narrację. Niestety niejednokrotnie zakłamana narracja była akceptowana, zwłaszcza na bezmyślnym Zachodzie, gdzie zdanie rosyjskie przyjmowano jako obowiązujące – powiedział prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki.

Na pamiątkę wydarzeń sprzed 82 lat, które miały fatalne skutki dla Polski oraz Europy, 23 sierpnia ustanowiono Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych.

– Pakt Ribbentrop-Mołotow podzielił Europę Środkową między dwa agresywne i nieprzyjacielskie państwa. Musimy dziś pamiętać o tym, że powinniśmy przeciwstawiać się propagandzie i kłamliwej narracji. Dowodem na kontynuacje działań podjętych w ramach Paktu Ribbentrop-Mołotow, jest dziś porozumienie kanclerz Niemiec i prezydenta Rosji. Dlatego musimy pamiętać, jakie są konsekwencje takich zmów i układów – ocenił gość audycji.

Kierownik Katedry Historii XIX i XX wieku na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podkreślił, że obecnie celowo nie dostrzega się istotnych faktów historycznych podczas prowadzenia współczesnej polityki.

– Jak pamiętamy, Władimir Putin niejednokrotnie przedstawiał na różnych spotkaniach swoją wizję historii rozpoczęcia wojny, w której obarczył o nią stronę polską – powiedział prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki.

Cała rozmowa dostępna jest [tutaj].

radiomaryja.pl

 

 

drukuj