Tuczno: ostatni dzień warsztatów terenowych dla studentów podyplomowych WSKSiM

W Tucznie zakończą się dziś warsztaty terenowe dla słuchaczy studiów podyplomowych Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Od czwartku studenci studiów podyplomowych uczą się, w jaki sposób dokonywać ocen i wycen zasobów przyrodniczych oraz jaki jest wpływ gospodarczej działalności człowieka na stan środowiska przyrodniczego.

Studenci w terenie zapoznają się także z glebami – podkreśla specjalista z zakresu gleboznawstwa dr Marek Kondras.

– Jeżeli chodzi o lasy, mają być one włączone do handlu emisjami po 2020 roku. W związku z tym przede wszystkim studenci mają się zapoznać z tym: jak właściwości chemiczne, biologiczne, fizyczne gleby mogą wpłynąć na zapasy węgla organicznego w glebach i bilanse dwutlenku węgla w glebach leśnych – mówi dr Marek Kondras.

Obiekt badawczy położony w Tucznie to wyjątkowe miejsce. Od wielu lat prowadzone są tu badania naukowe z zakresu zasad zrównoważonego rozwoju.

RIRM

drukuj