Trwają obchody 25. rocznicy odrodzenia Senatu

Od pierwszego posiedzenia wybranego w wolnych wyborach Senatu I kadencji mija dokładnie 25 lat. Były to pierwsze w pełni wolne wybory od 1945 r. Solidarność zdobyła wówczas 99 ze 100 mandatów senatorskich.

Głównym punktem było posiedzenie Senatu z udziałem senatorów I kadencji, prezydenta i premiera. Uczestnicy posiedzenia uczcili minutą ciszy wszystkich zmarłych senatorów.

„Czerwcowe wybory 1989 r. były wielkim zwycięstwem demokratycznej opozycji” – podkreślił marszałek Bogdan Borusewicz. Przypomniał, że Senat miał wielki udział w radykalnych zmianach ustrojowych wolnej Polski.  Jego głównym zadaniem było i jest tworzenie prawa – przypomniał marszałek Senatu.

Jest to ważne wydarzenie w najnowszej historii Polski, ale brakuje rzetelnej oceny negatywnych skutków transformacji – mówi senator Jan Maria Jackowski.

– Uroczystości są ważne, natomiast obóz rządzących próbuje z uroczystości 25-lecia III Rzeczypospolitej zrobić takie propagandowe show. Bardzo jednostronnie ocenia te zjawiska nie starając się w debacie publicznej zaproponować rzetelnej dyskusji na temat blasków i cieni transformacji, bo niewątpliwie są i sprawy pozytywne, ale też sprawy negatywne w tym między innymi (o czym też wspominałem w swoim przemówieniu) nierównomierne podzielenie kosztów tzw. transformacji, ponieważ w wyniku prowadzonej polityki jedna grupa się nadmiernie bogaciła, natomiast miliony Polaków znalazły się w bardzo trudnej sytuacji materialnej – zaznacza Jan Maria Jackowski.

W ramach rocznicowych obchodów nadano sali nr 176 imię Zbigniewa Romaszewskiego, wicemarszałka Senatu VII kadencji i senatora w latach 1989-2011. Zaprezentowano film dokumentalny o senatorach I kadencji „Wyrwaliśmy się na wolność”. O 15.00 w Pałacu Prezydenckim prezydent Bronisław Komorowski wręczy odznaczenia państwowe.

RIRM

drukuj