fot. DWOT

Trwa nabór do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

„Kampania wrześniowa do podkarpackiej brygady OT w ramach projektu Wakacje z WOT” rozpoczęta. Pod tym hasłem 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego prowadzi nabór kandydatów, którzy chcą zasilić szeregi podkarpackich terytorialsów. Chętni do spędzenia wolnego czasu aktywnie rozpoczną szkolenie 7 września br. a zakończą uroczystą przysięgą 22 września.

Pomysł jest ukłonem w stronę ochotników, którzy chcą stać się żołnierzami jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, ale również do tych, którzy mieli kontakt z wojskiem i są żołnierzami rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, przeszkoleniu wojskowym oraz dla byłych żołnierzy zawodowych.  Podobny projekt 3.PBOT realizowała już w lutym tego roku w ramach „Ferii z WOT” i na przełomie czerwca do 7 lipca br. „Wakacje z WOT”.

Duże zainteresowanie taką opcją potwierdzają także dane z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, zgodnie z którymi w czasie ostatnich ferii zimowych szeregi terytorialsów w skali kraju powiększyły się o ponad 700 żołnierzy. W dużej części to uczniowie i studenci, którzy deklarują, że do podjęcia decyzji o założeniu munduru skłoniło ich to, że szkolenia odbywały się w czasie zimowej przerwy międzysemestralnej. Dlatego kolejna taka okazja, aby sprawdzić się w trakcie szkolenia podstawowego bez przerywania nauki, była na przełomie czerwca i lipca br., gdzie w tym okresie podkarpacką brygadę zasiliło prawie 220 ochotników, w tym prawie 45 proc. to uczniowie, studenci i nauczyciele.

Kolejne szkolenie podstawowe na Podkarpaciu rozpocznie się już 7 września 2019 r., a zakończy 22 września. Czasu na zgłoszenie jest już w zasadzie niewiele. Kandydaci będą kierowani na badania psychologiczne i do wojskowych komisji lekarskich. Dzięki temu projektowi kandydaci bezkolizyjnie odbędą 16-to dniowe szkolenie podstawowe, które zostanie zakończone uroczystą przysięgą wojskową.

O powołanie może ubiegać się każda osoba, która:

– ukończyła 18 lat

– posiada obywatelstwo polskie

– nie była karana za przestępstwa umyślne

– posiada dobrą sprawność psychofizyczną

– nie pełni innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiada przydziału kryzysowego.

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Dowódcą brygady jest płk Dariusz Słota. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

por. Witold Sura/RIRM

drukuj