Toruń: konferencja naukowa o nowych mediach w AKSiM

W murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbywa się dziś coroczna międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona tematyce nowych mediów. Wydarzenie organizowane przez środowisko akademickie przebiega pod hasłem „#Creativity wyzwania współczesnych mediów”.  Bierze w nim udział blisko 60 prelegentów z kilkudziesięciu krajów.

Jednym z celów jest zwrócenie szczególnej uwagi na wyzwania, które stoją przed człowiekiem w dobie nowych mediów oraz refleksja nad tym, jak wykorzystać ich potencjał m.in. w pracy dziennikarza.

O szczegółach mówił dr Krystian Chołaszczyński, kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej AKSiM.

– Są nie tylko polscy eksperci z różnych środowisk naukowych, ale również referenci z Hiszpanii, Gruzji, Turcji, aby wspólnie debatować – studenci, praktycy, wykładowcy – aby znaleźć najlepsze rozwiązania dla współczesnych wyzwań mediów. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu szczyci się podejściem do kształcenia studentów, zwłaszcza na linii mistrz-uczeń. Za to między innymi otrzymaliśmy certyfikat doskonałości wydany przez Polską Komisję Akredytacyjną. Efektem tego i dobrą praktyką jest coroczna konferencja międzynarodowa łącząca studentów i wykładowców. Po konferencji co roku regularnie wydajemy publikację – powiedział dr Krystian Chołaszczyński.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują Radio Maryja i Telewizja Trwam.

RIRM

drukuj