By Wiesław Gwizdalski - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21703606

Toruń: 25 marca katedrze Świętych Janów sprawowana będzie Msza św. z okazji 27. rocznicy powstania Diecezji Toruńskiej

Z okazji 27. rocznicy powstania Diecezji Toruńskiej, 25 marca 2019 r. (poniedziałek), w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w toruńskiej katedrze Świętych Janów o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza Święta, której przewodniczyć będzie ks. abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Papież św. Jan Paweł II bullą ,,Totus Tuus Poloniae Populus” z 25 marca 1992 r. w myśl wskazań Soboru Watykańskiego II dokonał reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce, ustalając nowy podział diecezji i prowincji kościelnych.

Ten historyczny akt powołał do istnienia 13 nowych diecezji polskich, wśród nich Diecezję Toruńską, która swym zasięgiem terytorialnym nawiązuje do pierwotnych granic Diecezji Chełmińskiej, ustanowionej 29 lipca 1243 r.

25 marca obchodzony jest jako Dzień Świętości Życia, dlatego podczas Mszy Świętej w toruńskiej Katedrze (podobnie jak w wielu kościołach w Polsce) odbędzie się uroczyste przystąpienie do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Osoby podejmujące to dzieło zobowiązują się m.in. do codziennej modlitwy przez 9 miesięcy za dziecko poczęte, którego życie w łonie matki jest zagrożone.

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w odpowiedzi na słowa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae (ogłoszonej 25 marca 1995): ,,proponuję (…) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…). Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, rodzinach, Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej” (nr 85).

W odpowiedzi na apel Jana Pawła II, 293. Zebranie Plenarne Episkopatu Polski podjęło w 1998 roku uchwałę, że w Polsce Dzień Świętości Życia będzie obchodzony 25 marca.

Obok Dnia Świętości Życia, decyzją polskiego Sejmu Rzeczypospolitej został ustanowiony w 2004 roku Narodowy Dzień Życia obchodzony 24 marca.

ks. Paweł Borowski/RIRM

drukuj