fot. pixabay.com

Telewizja wciąż głównym źródłem informacji Polaków o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie

Dla 52 proc. Polaków wciąż głównym źródłem informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie jest telewizja – wynika z sondażu CBOS. Na drugim miejscu pod względem częstości wskazań sytuuje się internet, na który wskazuje 37 proc. badanych.

Z sondażu wynika, że stosunkowo niewielu respondentów informacje o bieżących wydarzeniach czerpie przede wszystkim z radia (5 proc.) bądź z prasy (2 proc.).

Jak podkreśliła pracownia, „w ciągu ostatnich czterech lat bardzo wyraźnie wzrosło znaczenie internetu (wzrost o 16 punktów procentowych), a zmniejszyło się – telewizji (spadek o 12 punktów)”.

„W porównaniu z rokiem 2019 notujemy również spadek znaczenia radia (o 4 punkty), natomiast odsetek korzystających z prasy jako głównego źródła informacji, po odnotowanym dwa lata temu spadku, nie zmienił się” – napisano w sondażu.

Z badania wynika, że korzystanie z poszczególnych mediów jest bardzo silnie zróżnicowane społecznie, a największe znaczenie w tym kontekście odgrywa wiek.

„Wraz z wiekiem rośnie znaczenie telewizji, a spada – internetu” – czytamy.

Pracownia wyjaśniła, że w grupie najmłodszych respondentów – w wieku 18-24 lata – zdecydowana większość czerpie informacje przede wszystkim z internetu (78 proc.), a relatywnie niewielu z telewizji (15 proc). Natomiast dla najstarszych ankietowanych – w wieku 65 lat i więcej – głównym źródłem informacji jest telewizja (85 proc.), a bardzo rzadko internet (5 proc.).

„Generalnie dla młodszych badanych, do 45 roku życia, głównym źródłem informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie jest internet, a dla starszych – telewizja” – wynika z sondażu.

Pracownia wskazała również, że istotne znaczenie w tym kontekście ma także wykształcenie.

„Dla absolwentów wyższych uczelni ważniejszym źródłem informacji jest internet niż telewizja (57 proc. wobec 32 proc.), osoby z wykształceniem średnim równie często wskazują internet i telewizję (po 45 proc.), natomiast respondenci gorzej wykształceni wyraźnie częściej wybierają telewizję niż internet (osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym – 72 proc. wobec 16 proc., z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 74 proc. wobec 18 proc)” – wskazano.

„Uwzględniając inne charakterystyki społeczno-demograficzne można zauważyć, że dla osób o najwyższych dochodach per capita, a także dla respondentów mieszkających w dużych i największych miastach większe znaczenie ma internet, a mniejsze – telewizja” – czytamy w sondażu.

Pracownia wskazała, że w grupach społeczno-zawodowych ponadprzeciętnie często z telewizji jako głównego źródła informacji korzystają emeryci, renciści i rolnicy, natomiast z internetu – uczniowie i studenci oraz kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem.

PAP

drukuj