fot. PAP/Paweł Supernak

Szefowie MSZ Grupy Wyszehradzkiej spotkają się w Warszawie

W przyszłym tygodniu w Warszawie odbędzie się spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Premierzy mają rozmawiać na temat reform Unii Europejskiej.

Natomiast w niedzielę, w stolicy odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej.

Szefowie resortów rozmawiali o problemach dotyczących migracji oraz ochrony granic.

– Zgodziliśmy się wszyscy co do tego, że priorytetem naszych działań będzie ochrona granic, uszczelnienie granic. Mogę powiedzieć za Polskę, że jesteśmy aktywni, jeżeli chodzi o uszczelnienie granicy macedońsko-greckiej, bułgarsko-tureckiej. Po naszej rozmowie z partnerem węgierskim zadeklarowałem gotowość wsparcia naszych przyjaciół Węgrów, również w celu uszczelnienia granicy. Jesteśmy też zgodni co do tego, że bardziej efektywna jest pomoc udzielana uchodźcom w miejscu, w którym są rzeczywistymi uchodźcami, a więc w Libanie, w Jordanii – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Państwa Grupy Wyszehradzkiej sprzeciwiają się zaproponowanemu przez Komisję Europejską stałemu systemowi dystrybucji uchodźców z konsekwencjami finansowymi dla państw, które mu się nie podporządkują.

Polska od 1 lipca przewodzi pracom grupy V4. Grupę Wyszehradzką tworzą: Polska, Czechy, Węgry i Słowacja. Współpraca w jej ramach nie ma charakteru instytucjonalnego i opiera się na konsultacjach w ramach cyklicznych spotkań na różnych szczeblach politycznych, głównie prezydentów, premierów i ministrów spraw zagranicznych.

RIRM

drukuj