fot. By Jakub Hałun - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4322665

Świętokrzyskie: Wieża widokowa powstanie na Łysicy

Na najwyższym szczycie Gór Świętokrzyskich, Łysicy, Świętokrzyski Park Narodowy planuje budowę wieży. Oprócz walorów widokowych, wieża ma chronić gołoborza i pełnić funkcje edukacyjne. Będzie też nawiązywała do historii.

Arkadiusz Adamczyk, kierownik działu udostępniania i edukacji Świętokrzyskiego Parku Narodowego (ŚPN), przekazał, że budowa wieży ma z jednej strony spełnić oczekiwania turystów, którzy wchodząc na Łysicę są nieco rozczarowani ograniczonym widokiem, a z drugiej strony pozwoli ograniczyć penetrację gołoborza, na które turyści wchodzą w poszukiwaniu ładniejszej panoramy.

Zaznaczył, że znalezienie „złotego środka” między ochroną przyrody a udostępnieniem obszaru dla turystów jest jednym z najważniejszych wyzwań dla pracowników Parku.

„W 2021 oraz 2022 roku Świętokrzyski Park Narodowy planuje opracować projekt koncepcyjny, a jeżeli wystarczy środków finansowych, również projekt budowlany dla wieży. Rozważamy ogłoszenie zamówienia publicznego na to zadanie w formie konkursu architektonicznego” – poinformował Arkadiusz Adamczyk.

Wieża, oprócz walorów widokowych, ma spełniać również funkcje edukacyjne, poprzez umożliwienie obserwacji zwierząt mieszkających w różnych warstwach lasu. Konstrukcja wieży będzie mogła również służyć monitoringowi wizyjnemu, stanowiącemu element zabezpieczenia przeciwpożarowego.

„Szczegółowe założenia technologii budowy oraz funkcji wieży zostaną zawarte w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu projektu Świętokrzyski Park Narodowy będzie szukał funduszy zewnętrznych na realizację zadania” – zaznaczył kierownik działu udostępniania i edukacji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Rozważane jest sfinansowanie budowy z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego lub Funduszu Leśnego.

Arkadiusz Adamczyk dodał, że budowa wieży na Łysicy ma również pewne uwarunkowania historyczne. W 1828 wybudowano na tym szczycie główny punkt pomiarowy sieci triangulacyjnej Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, a na przełomie XIX i XX wieku na szczycie Łysicy istniała drewniana wieża obserwacyjna, zwana przez okoliczną ludność „Sztomber”.

„W trakcie budowy wieży i zagospodarowania terenu wokół pragniemy także lepiej wyeksponować historyczne dzieje Łysicy” – podkreślił.

Szacunkowy koszt budowy wieży może wynieść około 3-4 mln zł. Inwestycja została wpisana do Obszaru Strategicznej Interwencji „Góry Świętokrzyskie” w projekcie „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+”.

„Inwestycja cieszy się szerokim wsparciem społecznym. Środowisko turystyczne, władze samorządowe, lokalni mieszkańcy i przedsiębiorcy od lat postulują o jej realizację. Warto nadmienić, że Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie chce również wesprzeć Park finansowo, przekazując dotację na ten cel” – zaznaczył Arkadiusz Adamczyk.

Łysica jest najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich (614 m n.p.m.). Znajduje się w zachodniej części Łysogór, na południowy wschód od miejscowości Święta Katarzyna. Łysica należy do Korony Gór Polski, jest jej najniższym szczytem. Znajduje się w obszarze ochrony ścisłej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

PAP

drukuj