Św. Antoni patronem Tomaszowa Mazowieckiego

Podczas sobotniej uroczystej Eucharystii święty Antoni z Padwy został ogłoszony patronem Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu tomaszowskiego. Uroczystości odbyły się w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski w tym mieście. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita Łódzki. 

Nowego patrona ustanowiono na mocy jednogłośnie przyjętej przez radnych uchwały intencyjnej z czerwca ubiegłego roku, zaakceptowanej następnie przez władze kościelne w Polsce i Watykanie. W ten sposób chciano nawiązać do początków historii miasta. W jej uzasadnieniu podkreślono, że uznanie św. Antoniego za patrona Tomaszowa Maz. „jest aktem nie tylko religijnym mającym odpowiedzieć na oczekiwania religijne mieszkańców, ale także swego rodzaju uhonorowaniem założyciela Tomaszowa Mazowieckiego, Antoniego Ostrowskiego”.

Metropolita Łódzki ks. abp Marek Jędraszewski, który przewodniczył uroczystej Mszy św. wyraził wdzięczność i uznanie za wolę radnych. Podczas homilii zgromadzonym na placu Kościuszki wiernym przypomniał losy i czyny żyjącego na przełomie XII i XIII w. kaznodziei.

„Mówiono o nim, że gdyby wszystkie święte pisma uległy zniszczeniu, Antoni mógłby podyktować je swojemu sekretarzowi. Dlatego, kiedy w 1946 r. papież Pius XII obdarzył świętego Antoniego tytułem doktora Kościoła nazwał go „Ewangelijnym Doktorem”. Dotyczyło to znajomości przez niego Pisma Świętego, ale także tego, że żył ewangelią” – zaznaczył duchowny.

Ksiądz abp dodał, że w trudnych dla chrześcijaństwa czasach „jego słowa zdanie po zdaniu – w których centrum zawsze był Chrystus – nabierały mocy, zapalały serca i gromadziły tłumy”.

W czasie liturgii odczytano także dekret Stolicy Apostolskiej o ustanowieniu św. Antoniego z Padwy patronem miasta i powiatu Tomaszowa Maz. Podkreślono w nim m.in., że „duchowieństwo oraz wierni świeccy powiatu tomaszowskiego po dzień dzisiejszy otaczają szczególnym kultem św. Antoniego Padewskiego, który wypełniając owocnie posługę przepowiadania wiele osób doprowadził do Boga”.

Dokument z rąk abp. Jędraszewskiego odebrali dziekan tomaszowski – ks. Zygmunt Nitecki, prezydent Tomaszowa Maz. – Marcin Witko oraz starosta powiatu – Mirosław Kukliński.

Przed Mszą św. i po niej ulicami miasta przeszła procesja z relikwiami św. Antoniego.

W ceremoniach udział wzięli m.in. wicepremier i minister kultury prof. Piotr Gliński, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska Polskiego, władz wojewódzkich i samorządowych oraz kilkuset mieszkańców miasta.

Sobotnie celebracje w Tomaszowie Maz. poprzedził „Tydzień Antoniański”. Od poniedziałku mieszkańcy uczestniczyli w szeregu imprez – m.in. koncertach, konkursach, zawodach sportowych, jarmarku oraz innych wydarzeniach artystycznych.

Święty Antoni jest m.in. patronem trudnych spraw społecznych oraz dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnych, ubogich, podróżnych, a także ludzi i rzeczy zaginionych. Antoni z Padwy jest już patronem takich miast jak Lublin, Jasło, Brodnica, Lipno, Przeworsk i Rybnik oraz Padwa, Lizbona i Split.

Uroczyste ogłoszenie patrona Tomaszowa Maz. było częścią obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski w archidiecezji łódzkiej. Wcześniej odbyły się one w Łasku, Piotrkowie Tryb. i Łodzi. Ostatnią stacją – w październiku – będzie Konstantynów Łódzki.

PAP/RIRM

drukuj