fot. twitter.com/PKN_ORLEN

Stypendia od PKN Orlen dla polskiej młodzieży ze Wschodu

W ramach programu „Stypendium dla rodaka” 44 studentów z polskich rodzin ze Wschodu otrzymało od PKN Orlen wsparcie ułatwiające dalszą naukę i osiedlenie się w Polsce. Pomocą Fundacji „Orlen – Dar Serca” objęto młodzież z Kazachstanu, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i z Rosji – podała spółka.

PKN Orlen, informując we wtorek o projekcie, przypomniał, że „program indywidualnych stypendiów dla potomków Polaków przesiedlonych na Wschód Fundacja >>Orlen – Dar Serca<< rozpoczęła w 2018 r.”. Początkowo pomocą objętych zostało 9 osób studiujących w Polsce, które od października do grudnia otrzymywały co miesiąc 800 zł.

„W tym roku Fundacja rozszerzyła program, przyznając wsparcie w takiej samej wysokości 44 studentom, którzy przyjechali do Polski z Kazachstanu, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i z Rosji. Pomoc dla nich będzie kontynuowana” – podkreślił PKN Orlen.

Jak zaznaczył, „stypendyści, w doborze których Fundację >>Orlen – Dar Serca<< wspiera Fundacja dla Rodaka, studiują głównie kierunki ścisłe – chemię i ekonomię; pomocą otoczeni są także studenci m.in. medycyny, marketingu i zarządzania, a także wiedzy o teatrze”.

„>>Stypendium dla rodaka<< jest wyjątkowym projektem, skierowanym do potomków repatriantów, którzy zdecydowali się przyjechać do Polski na studia. Dlatego stypendia dla tej utalentowanej młodzieży z pasją, rozwój ich umiejętności, traktujemy jako inwestycję na przyszłość, ale również patriotyczny obowiązek. Wierzę, że wsparcie finansowe ułatwi naszym stypendystom osiąganie jeszcze większych sukcesów na wybranych kierunkach studiów i zachęci do pozostania w Polsce” – powiedział cytowany w komunikacie koncernu prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

„Cieszę się, że znacząco zwiększamy liczbę stypendiów dla naszych rodaków. Ci młodzi ludzie są bardzo świadomi swojej historii i korzeni, czują się związani z krajem, z którego pochodzą ich pradziadkowie. Doświadczenia ich rodzin są często bolesne, naznaczone przymusową deportacją. Dlatego to tak ważne dla nas, że jako Fundacja możemy wesprzeć ich w edukacji, a także pogłębianiu wiedzy o Polsce. To wartości wpisujące się w misję naszej Fundacji” – podkreśliła z kolei prezes Fundacji „Orlen – Dar Serca” Katarzyna Różycka.

Jedną z uczestniczek projektu jest pochodząca z Kazachstanu Kristina Mak, studentka wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim.

„Jestem Polką, chociaż pochodzę z Kazachstanu. Moich pradziadków deportowano tam w 1936 r. z terenów dzisiejszej Ukrainy. Niestety, przez system polityczny nie mogłam rozmawiać w języku polskim, dlatego niedawno nauczyłam się go od podstaw. Jestem szczęśliwa, że mogę żyć i uczyć się w Polsce, ojczyźnie moich dziadków, która jest już także moim domem” – powiedziała Kristina Mak.

PKN Orlen przypomniał, że powołana w 2001 r. przez tę spółkę Fundacja „Orlen – Dar Serca” realizuje długofalowe programy, np. wsparcia rodzinnych domów dziecka, darowizn na rzecz osób chorych i potrzebujących oraz współpracując ze szpitalami i hospicjami.

„Ważnym obszarem działalności Fundacji jest pomoc młodym ludziom w edukacji poprzez programy stypendialne dla uzdolnionej młodzieży i studentów, a także stypendia specjalne. Jednym z nich jest +Stypendium dla Rodaka+ na rzecz studentów pochodzących z kresów wschodnich, a mających polskie korzenie” – zaznaczył PKN Orlen.

Zwrócił przy tym uwagę, że „pomoc Fundacji >>Orlen – Dar Serca<< studentom pochodzącym ze Wschodu wpisuje się w rządowe działania na rzecz wsparcia Polonii i Polaków za granicą”.

PAP/RIRM

drukuj