fot. twitter.com/Straz_Graniczna

Straż Graniczna: Ostatniej doby skontrolowano 7,5 tys. osób wjeżdżających do Polski

Ostatniej doby skontrolowano 7,5 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 5 tys. na granicy wewnętrznej z krajami Unii Europejskiej, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej – poinformowała dziś rano Straż Graniczna.

W zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że kontrola na granicy wewnętrznej będzie przedłużona do 3 maja. Tego samego dnia szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia w tej sprawie. Początkowo kontrole na granicy wprowadzono na 10 dni; do tej pory były przedłużane dwukrotnie.

Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie. Powyższe wytyczne to wynik rozporządzeń MSWiA opublikowanych 14 marca w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nimi wprowadzono tymczasowy zakaz wykonywania lądowania w polskich portach lotniczych międzynarodowych lotów pasażerskich z wyjątkiem lotów przewożących obywateli polskich na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie premiera.

Zawieszony do odwołania został również ruch na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Ukrainą i z Białorusią, a na niektórych – ograniczony. Również do odwołania ograniczony został ruch na niektórych przejściach granicznych z: Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją, gdzie czasowo została przywrócona kontrola graniczna.

Do Polski mogą wjechać obywatele RP, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, lub pozostają pod stałą opieką obywateli Polski, cudzoziemcy mający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego, cudzoziemcy mający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski, cudzoziemcy mający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Polscy obywatele, którzy wracają do kraju, są rejestrowani, badani i kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Kwarantanny nie muszą odbywać m.in. kierowcy transportu kołowego. Kwarantanną obejmowane są również osoby, które przekraczają granicę z powodu zatrudnienia w innym kraju.

PAP

drukuj