Stopa bezrobocia wciąż wysoka

Liczba osób pozostających bez pracy nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia pod koniec kwietnia wyniosła 13 proc. wobec 13,5 proc. w marcu.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu kwietnia wyniosła 2 mln 79 tys. osób.Jednak dane te nie uwzględniają osób niezarejestrowanych w tzw. pośredniakach, ponad 2 milionów młodych, którzy wyjechali z naszego kraju w poszukiwaniu pracy oraz bezrobocia ukrytego w rolnictwie, które przekracza milion osób.Według niektórych ekspertów bez zatrudnienia może być nawet 6 mln osób.

Ekonomista, poseł Zbigniew Kuźmiuk, odnosząc się do opublikowanych przez GUS danych powiedział, że mamy do czynienia z sezonowym spadkiem bezrobocia.  Jest to także związane z emigracją młodych ludzi. W poprzednim roku wyjechało ok. 0,5 mln Polaków, a tendencja była widoczna w pierwszych miesiącach tego roku – dodał.

Wszystko wskazuje na to, że niestety spadek bezrobocia jest związany przede wszystkim z wyjazdami młodych ludzi poza granice naszego kraju. Jest to bardzo smutna konstatacja, wręcz dramatyczna, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że poza granicami naszego kraju jest ponad 2 mln młodych ludzi, to ta kolejna fala wyjazdów nie wróży nam na przyszłość nic dobrego – zaznaczył Zbigniew Kuźmiuk.

GUS opublikował także dane dotyczące sprzedaży detalicznej. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 8,9 proc. rdr.

RIRM

drukuj