fot. twitter.com

Spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Niemiec

Wyrównanie dopłat w rolnictwie oraz bliska współpraca Polski i Niemiec w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) były tematami spotkania ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z minister wyżywienia i rolnictwa RFN Julią Klöckner.

Jak poinformowało we wtorek biuro prasowe resortu rolnictwa, spotkanie odbyło się w poniedziałek w Berlinie w inicjatywy ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Zdaniem polskiego szafa resortu rolnictwa, przyszła wspólna polityka rolna, musi zapewnić rentowność gospodarstw rolnych i żywotność obszarów wiejskich, spełniając jednocześnie oczekiwania społeczeństwa europejskiego, szczególnie w zakresie ochrony środowiska.

„Potrzebny będzie na realizację tych celów adekwatny budżet. Rolnicy powinni otrzymać odpowiednie zachęty finansowe na realizację społecznie oczekiwanych działań w zakresie klimatu i środowiska” – powiedział cytowany w komunikacie Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister podczas spotkania podkreślił, że dla Polski priorytetem jest wyrównanie dopłat bezpośrednich w tej perspektywie finansowej. Według Ardanowskiego, nie ma merytorycznego i politycznego uzasadnienia dla dalszego utrzymywania w Unii Europejskiej bardzo zróżnicowanych płatności bezpośrednich. Stawki płatności wynoszą od 550 euro na hektar do 202 euro/ha.

„Wynagradzanie rolników i państw członkowskich za produkcję roślinną o wysokiej intensywności oraz obsadę zwierząt z odległych okresów produkcji rolniczej – sprzed 30 lat – nie odpowiada obecnym celom wspólnej polityki rolnej” – argumentował Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister Julia Klöckner wskazywała z kolei na bardziej „złożoną kwestię dopłat bezpośrednich oraz ich rolę w odniesieniu do różnic w kosztach ziemi i pracy pomiędzy krajami”. Jednocześnie podkreśliła, że dla Niemiec problemem są dopłaty powiązane z produkcją, finansowane w wielu krajach. Niemiecka minister zaproponowała dalsze, szczegółowe dyskusje na ten temat w grupie ekspertów.

Minister Julia Klockner, podniosła sprawę walki z ASF i wyraziła gotowość do ścisłej współpracy w zakresie zwalczania choroby oraz przekazania technicznych propozycji działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF.

Jan Krzysztof Ardanowski zauważył, że Polska z afrykańskim pomorem świń zmaga się już od 5 lat przeznaczając znaczne środki na jej zwalczania. Poinformował, że na obszarach zachodniej Polski, wokół ognisk choroby zostały zbudowane ogrodzenia. ich długość – to ok. 250 km. Dodał, że niebawem zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne w zakresie redukcji stada dzików, w które zaangażowane zostaną odpowiednie służby państwowe.

Ministrowie ustalili, że na forum UE należy przeprowadzić dyskusję dotyczącą walki z ASF oraz wsparcia finansowego w tym zakresie ze strony Brukseli. Polska podkreśliła, że należy także wypracować lepsze mechanizmy pomocowe dla sektora wieprzowiny, w tym dla gospodarstw dotkniętych skutkami ASF.

PAP

drukuj