Spotkanie dzieci z PKRD u Najświętszej Matki

Na Jasnej Górze odbyła się XV Ogólnopolska Pielgrzymka PKRD. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa: „Wierzę w Ciebie, Boże żywy”. Na spotkaniu zgromadziły się dzieci z różnych stron Polski i świata, dając świadectwo wiary. „Przybyły dzieci m.in. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Ukrainy, Słowacji, i Czech. To było niesamowicie radosne spotkanie” – powiedział o. Piotr Dettlaff CSsR, opiekun PKRD.

Dzieci uczestniczyły w modlitwie, wysłuchały świadectw. Był też czas na konkursy i zabawę podczas koncertów: zespołu „Dzieci z Brodą” i ks. bp. Antoniego Długosza, biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej. Dzieci wraz z ks. bp. wykonały tango „San Damiano” dedykowane Ojcu św. Franciszkowi.

Modlitwę różańcową wraz z dziećmi odmówiła założycielka kół – Magdalena Buczek. Wcześniej podczas spotkania z młodymi czcicielami Maryi powiedziała, że dzisiejsza pielgrzymka jest dziękczynieniem za dar wiary.

 

– Przybywamy w Roku Wiary, dlatego chcemy w sposób szczególny dziękować za dar wiary, jaki otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Ten dar Pan Bóg dał każdemu z nas. Wiarę przekazują nam nasi rodzice ucząc modlitwy, prawd wiary, prowadząc do kościoła na Mszę św. Wiarę przekazują nam również kapłani, katecheci, nasi dziadkowie, najbliżsi. Dziękujemy im za to, że pokazali nam Pana Jezusa, że nieustannie do niego nas prowadzą. Teraz już świadomie chcemy prosić o to, by Matka Boża wypraszała nam dar głębokiej, żywej wiary – powiedziała Magdalena Buczek.

Magdalena Buczek dodała, że ilość dzieci zrzeszonych w PKRD ciągle się zwiększa. Wyjaśniła, że dzieci, sercami pełnymi wiary, pełnymi miłości do Pana Jezusa i Matki Najświętszej pragną codziennie odmawiać różaniec święty.

Zwieńczeniem spotkania była Eucharystia na placu jasnogórskim, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Antoni Długosz.

 

– Kochani moi, piętnasty raz spotykamy się na Jasnej Górze, w Domu Naszej Mamy – Maryi, aby cieszyć się tym, że jesteśmy wielką rodziną różańcowych kółek i prezentujemy nasze rodziny rozsiane po całej Polsce. Wdzięczni jesteśmy naszej Madzi, obecnej razem z nami, która pomaga nam, abyśmy pamiętali o wezwaniu Matki Bożej, która prosi: odmawiajcie różaniec. Tu na Jasną Górę wiele razy pielgrzymował Jan Paweł II, który kocha nas bardzo, także i teraz, i z nieba patrzy na nas, i cieszy się. Mówi: moje kochane dzieci nie zapominajcie o Jasnej Górze – przypomniał ks. bp Antoni Długosz.

Ks. bp wskazał na przykłady świętych, którzy poprzez miłość do Boga i drugiego człowieka są żywym świadectwem dla każdego, kto chce podążać za Chrystusem. Mówił też o potrzebie umacniania wiary poprzez słuchanie Słowa Bożego.

  – Pan Jezus nam mówi: „słuchajcie mojego Słowa, umacniajcie swoją wiarę i budujcie swoje życie na skale. Tą skałą jest nasza wiara. Otwierajcie się w różnoraki sposób i przypominajcie sobie o tym co się dokonało na początku waszego życia. Dlatego przestrzegam was – nie budujcie na piasku! A budujecie na piasku, kiedy zapominacie co do was mówię, kiedy nie dociera do was moje Słowo i moc świętych sakramentów – powiedział ks. bp Antoni Długosz.

Ks. bp przypomniał też o potrzebie angażowania się dzieci we wspólnoty parafialne.

– Pamiętajmy, że parafia jest naszą drugą rodziną, dlatego wchodzimy w kółka spotkań. Jako chłopcy jesteśmy ministrantami, służymy Panu Bogu, bo kto Jemu służy ten króluje. Wchodzimy także w inne grupy: śpiewacze, wokalne, charytatywne, by nieść pomoc innym, taneczne, teatralne, ale także będziemy przypominać sobie na Mszach św., że jesteśmy jedną wielką rodziną Bożych Dzieci – powiedział ks. bp Antoni Długosz.  

Po homilii wypuszczone zostały w niebo biało-żółte balony dla Ojca św. Franciszka i po raz drugi odśpiewano tango „San Damiano”.

Następnie słowo do zgromadzonych dzieci skierował o. Piotr Chyła CSsR, wiceprowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Wyraził zadowolenie z przybycia na Jasną Górę takiej ilości dzieci. „Wyglądacie pięknie i wspaniale. Jest to bardzo piękny widok, cieszy oko i serca ta wasza rodzinka, która się zgromadziła dzisiaj u Matki Bożej” – powiedział o. Piotr Chyła. Podziękował w imieniu wszystkich zgromadzonych ks. bp Antoniemu Długoszowi za to, że cały czas jest z dziećmi oraz o. Tadeuszowi Rydzykowi CSsR, Dyrektorowi Radia Maryja, bez którego nie byłoby dzieł, które wyrosły przy Radiu Maryja. Podziękował też wszystkim, którzy pomogli dzieciom przybyć do Najświętszej Matki. Słowo podziękowania skierował do zebranych także o. Tadeusz Rydzyk CSsR. Za zorganizowanie pielgrzymki podziękował kapłanom, siostrom zakonnym, katechetom, nauczycielom. Zachęcał dzieci do pogłębiania więzi z Chrystusem na codziennej osobistej modlitwie.

Do uczestników pielgrzymki list przesłały dzieci z PKRD ze Szwajcarii. Napisały, że choć nie mogły przybyć łączą się duchowo z dziećmi świętującymi na Jasnej Górze. Dodały, że w Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu tworzą ogromną wspólnotę dzieci, która zobowiązała się każdego dnia modlić na różańcu.

 

List PKRD ze Szwajcarii, z Zurychu

Choć dzielą nas kilometry to dla modlitwy nie ma granic. Pragniemy pozdrowić ze Szwajcarii wszystkich uczestników XV Pielgrzymki Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci na Jasną Górę. Cieszymy się, że i My w Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu tworzymy tą ogromną wspólnotę dzieci, która zobowiązała się każdego dnia modlić na różańcu. Nasze Koło istnieje od 2008 roku i dołączają do nas wciąż nowe dzieci, niektórzy z nas już trochę urośli ale dalej trwają w postanowieniu. Pragniemy połączyć się duchowo z Wami wszystkimi niech ten wyjątkowy czas u tronu Maryi zaowocuje dobrymi postanowieniami abyśmy w tym szczególnym Roku Wiary zgłębiali tajemnicę wiary świętej i stawali się apostołami Jezusa Chrystusa w swoich środowiskach.

Ks. Artur Cząstkiewicz, dyrektor Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu a także pani Małgorzata Milczuk opiekunka PKR i wszystkie dzieci, które do tego koła należą.

 

Z dziećmi zgromadzonymi na Jasnej Górze łączyła się duchowo Fatima.

– Moje serce przepełnia ogromna radość wiedząc, że grupy dzieci modlą się i spotykają w Częstochowie. To znak ogromnej nadziei dla nas wszystkich, ponieważ oznacza, że dzieci i młodzi ludzie są uważni na zaproszenie Matki Bożej. To daje nam pewność, że Bóg nie zapomni o nas nigdy. Życzę więc wam wszystkiego dobrego i zapewniam, że w tym dniu waszego pielgrzymowania my w Fatimie będziemy trwać w komunii z wami – powiedział ks. Carlos Cabecinhas, rektor Sanktuarium Fatimskiego.  

Pielgrzymka KPRD na Jasnej Górze zakończyła się konkursem. Nagrodami były rowery i piłki z autografem ks. bp. Antoniego Długosza.

RIRM 

drukuj