Sokółka: w poniedziałek uroczystość odsłonięcia Pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej

W poniedziałek 21 września w Sokółce odbędzie się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej. Na placu przy kościele pw. św. Antoniego Padewskiego sprawowana będzie Msza św. w intencji Ojczyzny.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 11.00 przy ołtarzu polowym na placu przy kościele św. Antoniego Padewskiego w Sokółce – Sanktuarium Najświętszego Sakramentu. W ramach wydarzenia zaplanowano m.in. wspólne odśpiewanie hymnu państwowego oraz słowo historyczne na temat Obławy Augustowskiej. W intencji Ojczyzny zostanie odprawiona Msza św. Po Eucharystii odbędzie się ceremonia odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej.

Obława Augustowska, do której doszło w lipcu 1945 r., uważana jest przez historyków za największą sowiecką zbrodnię popełnioną na Polakach po II wojnie światowej. Miała na celu wyeliminowanie zbrojnego, niepodległościowego polskiego podziemia oraz pacyfikację nieprzychylnej Sowietom miejscowej ludności. Akcja była wykonywana regularnymi oddziałami Armii Czerwonej, siłami jednostek specjalnych NKWD i oddziałów „Smiersz” (sowieckiego kontrwywiadu wojskowego) przy współpracy funkcjonariuszy UB z jednostek terenowych. W ramach obławy zatrzymano ok. siedem tysięcy osób, zginęło z nich ok. 600.

Wciąż nie wiadomo, gdzie są groby ofiar – ustalenie tego miejsca (lub miejsc) to jeden z celów trwającego od lat śledztwa prokuratorów białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach śledztwa, biegli z zakresu kartografii analizowali powojenne zdjęcia lotnicze i wskazali ponad 60 miejsc na Białorusi – większość w okolicach miejscowości Kalety – gdzie mogą być jamy grobowe. Białoruś odmówiła jednak pomocy prawnej w tej sprawie. Prace sondażowe w miejscach wskazanych w Polsce również nie dały rezultatu. Znaleziono w nich pojedyncze szczątki ludzkie.

radiomaryja.pl

 

 

drukuj