fot. youtube.com

SG zaostrza kontrole agencji zatrudnienia

Straż Graniczna zaostrza kontrole agencji zatrudnienia. Część z agencji pośrednictwa pracy – jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna” – przerzuca cudzoziemskich pracowników nad Wisłę i do krajów Schengen.

Co piąty obcokrajowiec, podejmując pracę, narusza prawo. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pogranicznicy dostrzegają ryzyko, jakie stwarza działalność tego typu agencji.

Rzeczywistym zamiarem wielu z nich jest „wyłącznie ułatwienie wjazdu i pobytu cudzoziemcom na terytorium RP, a nie zaspokajanie potrzeb polskich pracodawców” – tak wskazał resort w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich dot. nielegalnego sprowadzania imigrantów do Polski.

Dlatego kontrola agencji pośrednictwa pracy ma być jednym z priorytetów działania SG w 2018 r.

Trzeba wychodzić z założenia, że straż panuje nad sytuacją, nasze granice nie są zagrożone – powiedział poseł PiS Arkadiusz Czartoryski, przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

– To jest zawsze trudna decyzja; rygor pilnowania granicy, ale też konieczność otwartości na tych, którzy przyjeżdżają ze Wschodu, żeby się z Polską kontaktować. Przykładem są Białorusini, którzy przybywają do naszego kraju. Ten kontakt z wolnym państwem na Zachodzie, które jest życzliwe, powoduje wzrost życzliwości na Wschodzie. Jeśli chodzi o przestępców, którzy łamią prawo, to jeżeli agencja twierdzi, że będzie zatrudniała osoby w Polsce, a następnie je wywozi na Zachód – to jest właśnie złamanie prawa i to powinno być w jakiś sposób kontrolowane. Mam tylko obawy, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą; żebyśmy nie zamknęli całkowicie granicy ze względu na takie łamanie przepisów – mówił polityk PiS.

Gazeta dowiedziała się od przedstawicieli SG że „praktycznie nie ma miesiąca, by któraś z jednostek nie rozbiła grupy przestępczej udającej agencję, a w rzeczywistości trudniącej się nielegalnym pośrednictwem pracy”.

Największą grupę osób, które obecnie przyjeżdżają – przynajmniej oficjalnie – z zamiarem podjęcia pracy, są Ukraińcy.

RIRM

drukuj