fot. twitter.com/PolskiSenat

Senat zajmie się ustawą o ochronie zwierząt 13 października

Ustawą o ochronie zwierząt Senat zajmie się na specjalnie zwołanym posiedzeniu 13 października – poinformował wicemarszałek Senatu Marek Pęk po wtorkowym posiedzeniu prezydium izby.

Ustawa ta na razie jest w porządku obrad rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia Senatu. Wicemarszałek Marek Pęk powiedział, że Prezydium Senatu zdecydowało, że ustawa będzie rozpatrywana na specjalnie zwołanym w tym celu posiedzeniu 13 października.

W ubiegłym tygodniu senackie komisje – ustawodawcza oraz rolnictwa i rozwoju wsi – rozpatrywały uchwaloną przez Sejm 18 września nowelę ustawy o ochronie zwierząt autorstwa PiS. Podczas posiedzenia komisji rolnictwa senatorowie PiS zapowiedzieli złożenie wielu poprawek dotyczących m.in. usunięcia zapisów ograniczających ubój rytualny. Senator Jan Maria Jackowski (PiS) wyraził ubolewanie, że „w Sejmie nie odbyła się poważna debata” na temat noweli. Wyraził nadzieję, że Senat w toku prac wypracuje taką formę tej ustawy, która będzie do przyjęcia.

Długą listę uwag i zastrzeżeń do noweli przygotowało Biuro Legislacyjnego Senatu.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.

PAP

drukuj