fot. PAP

Sejmowa debata nt. paktu fiskalnego

Dziś w Sejmie posłowie będą debatować nt. paktu fiskalnego. Na najbliższym posiedzeniu Rady Gabinetowej mają być ustalane warunki wejścia Polski do strefy euro. Premier Donald Tusk zapowiedział, że debata na temat paktu z udziałem rządu odbędzie się wiosną bieżącego roku.

Za późno podejmuje się temat zagrożeń, jakie dla Polski stanowi wprowadzenie paktu. Pewne zobowiązania zostały już podjęte – zauważa poseł Arkadiusz Czartoryski, z sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej.

Debata na temat wprowadzenia w życie paktu fiskalnego jest troszkę nie w czasie, ponieważ rząd najpierw zobowiązał się do tego paktu, a teraz trwa debata w Parlamencie. Sytuacja jest o tyle dziwna, że dzisiaj w Unii Europejskiej widoczne są już kłopoty strefy euro. Wielu specjalistów wypowiada się na temat nierówności gospodarczej i nierówności systemów finansowych poszczególnych państw, czego wynikiem są kłopoty gospodarcze tych państw, które weszły do strefy euro. Warto przypomnieć Hiszpanię, Włochy i Grecję. Pomimo tego rząd na siłę pcha nas do strefy euro – powiedział poseł Arkadiusz Czartoryski.

Poseł dodaje, że nieuzasadniony jest pośpiech rządu ws. wejścia do strefy euro. Rząd Donalda Tuska nie chce przyznać jaką rolę będzie pełnić Polska po przyjęciu europejskiej waluty.

Przypomnę, że będzie to oznaczać pozycję obserwatora, który nie mając prawa głosu musi wykonywać wszystkie zalecenia grupy państw tworzących pakt fiskalny. Jest to jawne odejście od Traktatu z Lizbony; poddawanego krytyce, iż stanowi utratę części suwerenności. Co zatem w związku z paktem fiskalnym, który jest w bardzo dużym stopniu utratą suwerenności? – zaznaczył poseł Arkadiusz Czartoryski.

 

Wypowiedź posła Arkadiusza Czartoryskiego

Audio MP3
Pobierz

RIRM

drukuj