fot. szer. Michał Wójcik (brepr WP)

Sejm: Zmiana dowodzenia siłami zbrojnymi

W Sejmie miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej System Kierowania i Dowodzenia siłami zbrojnymi.

Zmiany w Systemie Kierowania i Dowodzenia to pierwszy z etapów reformy systemu w Siłach Zbrojnych RP.

– Dziś przywracamy normalność w polskim wojsku. Dziś realizujemy kolejną obietnicę Prawa i Sprawiedliwości, która była artykułowana po wprowadzeniu tych zmian kilka lat temu, za rządów Platformy Obywatelskiej, że to jest zły system, system, który nie będzie się sprawdzał i tak jest w istocie – powiedział wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Reforma Systemu Kierowania i Dowodzenia zakłada rozszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. To jemu będą podlegać dowódca generalny i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, a także szef Inspektoratu Wsparcia.

– Nominalnie najwyższy rangą żołnierz, szef Sztabu Generalnego, który może być generałem 4-gwiazdkowym, będzie głównym dowodzącym polską armią. To jemu będą podlegać wszyscy dowódcy. Będą poszczególne rodzaje sił zbrojnych podlegać właśnie Szefowi Sztabu Generalnego – podkreślił Wojciech Skurkiewicz.

Z kolei Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – do czasu osiągnięcia pełnej zdolności przez Wojska Obrony Terytorialnej do działania – tak jak obecnie, będzie bezpośrednio podlegał ministrowi obrony narodowej. Kolejnym etapem reformy będzie przywrócenie dowództwa rodzajów sił zbrojnych.

– Żyjemy w sytuacji, w której musimy być świadomi zagrożeń, jakie czyhają na naszą Ojczyznę w związku z tym musimy reagować szybko i sprawnie. […]My chcemy pokoju, ale żeby uzyskać pokój, żeby utrzymać pokój, Wojsko Polskie musi być: po pierwsze – liczniejsze, po drugie – musi być wyposażone w nowoczesny sprzęt i po trzecie – musi być silniej osadzone w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego – zaznaczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.  

Zmiany w Systemie Kierowania i Dowodzenia to wspólny projekt przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i prezydentem.

TV Trwam News/RIRM

drukuj