fot. flickr.com

Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o OZE

 

W Sejmie jest już projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Preferuje on stabilne źródła energii odnawialnej, klastry energetyczne oraz nowe zasady aukcji OZE.

W myśl dokumentu mniejsze wsparcie dedykowane będzie energii z wiatru i słońca. Zaproponowano też możliwość wprowadzenia grup technologicznych. Dodatkowo dokument zakłada, że prosument wytwarza energię głównie na własne potrzeby.

Projekt, przygotowany przez resort energii będzie procedowany, jako inicjatywa poselska autorstwa grupy posłów PiS. Jego celem jest m.in. usunięcie wątpliwości interpretacyjnych i prawnych przepisów, które nie weszły jeszcze w życie, w ustawie o OZE z lutego ubiegłego roku.

Nowelizacja zakłada również wprowadzenie procedury przetargowej- wskazuje poseł Anna Paluch, wiceszef sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

– Zakłada również takie kwestie, jak wprowadzenie procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji, opartej na przejrzystych kryteriach w odniesieniu do publicznego wsparcia, czyli pomocy dla producentów, żeby one były jednakowe dla wszystkich wytwórców produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w sposób niedyskryminujący – mówi poseł Anna Paluch.   

Projekt wprowadza też możliwość budowy nowych, dedykowanych instalacji tzw. spalania wielopaliwowego i zmienia definicję instalacji OZE.

Ustanawia także definicję biomasy lokalnej, czyli takiej, która pierwotnie jest pozyskana w promieniu nie dłuższym niż 300 km od instalacji OZE.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 lipca 2016 roku.

RIRM

drukuj