fot. twitter.com

Sejm zajmie się nowelą tzw. ustawy antytytoniowej

Sejm zajmuje się dziś nowelą tzw. ustawy antytytoniowej autorstwa Ministerstwa Zdrowia. Nowe przepisy zakładają między innymi, że każda paczka papierosów będzie musiała mieć odpowiednie zabezpieczenia służące do monitorowania jej pochodzenia.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu uzyskał dziś pozytywną opinię sejmowej Komisji Zdrowia.

Podczas obrad wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko powiedziała, że przepisy mają dostosować prawo krajowe do dyrektywy UE.

– Ich zadaniem jest ograniczenie na terenie UE obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych. Te zapisy regulują wymagania techniczne dotyczące niepowtarzalnego identyfikatora (zostanie on umieszczony na opakowaniach wyrobów tytoniowych), rejestrowania, przekazywania, przetwarzania oraz przechowywania odpowiednich danych oraz wymagania techniczne dla zapewnienia pełnej zgodności systemów używanych do niepowtarzalnych identyfikatorów oraz funkcji powiązanych z innymi systemami UE, a także szczegółowe warunkiem w zakresie norm technicznych dotyczących zabezpieczenia oraz indywidualnej rotacji – podkreśliła Józefa Szczurek-Żelazko.

W myśl projektu nowelizacji Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie mogła w miejscu produkcji papierosów pobierać ich próbki do badań.

Obecnie są one pobierane przez producentów, czyli przez podmioty kontrolowane, a to rodzi wątpliwości dotyczące przestrzegania norm jakościowych.

Ma to na celu ciągłą weryfikację maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosowym.

Od 2024 r. nowymi przepisami zostaną objęte tylko papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania. Po tym terminie będą one dotyczyły wszystkich wyrobów znajdujących się na rynku.

RIRM

drukuj