Sejm zaakceptował wszystkie poprawki Senatu do budżetu

Niższa Izba parlamentu zaakceptowała dziś wszystkie 20 poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2016 rok. Zwiększają one m.in. Fundusz Kościelny, a zmniejszają budżet Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Minister finansów poinformował posłów, że dochody budżetu były w styczniu o 2 mld zł wyższe od planowanych.

Podczas głosowań poprawek Senatu do budżetu zabrał głos minister finansów Paweł Szałamacha. Poinformował posłów m.in., że dochody budżetowe za styczeń 2016 roku były o 2 mld zł wyższe od planowanych.

Paweł Szałamacha dodał, że Polska odzyskała poziom rentowności swoich obligacji sprzed połowy stycznia 2016 roku, kiedy to agencja S&P obniżyła rating naszego kraju.

– To była ciężka praca nad odrobieniem strat, które zostały spowodowane, wszyscy wiedzą, w jaki sposób – zaznaczył minister finansów.

Minister poinformował też, że w czwartek komitet stały Rady Ministrów zaakceptował tzw. klauzulę obejścia prawa.

– Mam nadzieję, że będzie jak najszybciej uchwalona przez wysoką izbę – powiedział polityk.

Mówił o innych inicjatywach MF, m.in. skierowanym w czwartek do Rządowego Centrum Legislacji projekcie ustawy o obniżce do 15 proc. stawek CIT dla najmniejszych firm.

Podczas głosowań poparcie posłów uzyskała poprawka Senatu, by zwiększyć o 8 mln zł dotację na Fundusz Kościelny. Dodatkowe pieniądze na FK miałyby pochodzić ze zmniejszonych środków na finansowanie wyborów i referendów przez Krajowe Biuro Wyborcze, a byłyby przeznaczone m.in. na remonty zabytkowych obiektów sakralnych.

Posłowie opowiedzieli się też za zmniejszeniem o ok. 1,8 mln zł budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pieniądze te mają trafić, m.in. na finansowanie udziału polskiej reprezentacji w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, a 100 tys. zł z tego samego źródła ma sfinansować konkurs na projekt pomnika Stanisława Pyjasa w Krakowie, w 40. rocznicę jego śmierci.

Uznanie posłów uzyskała poprawka Senatu, która przeznacza dodatkowe 2,5 mln zł na wydatki bieżące Kancelarii Senatu, kosztem wydatków na nową siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa.

Inna przyjęta przez Izbę Niższą poprawka Senatu zakłada zwiększenie o ponad 5,4 mln zł wydatków pionu archeologicznego Instytutu Pamięci Narodowej. O tyle samo niższe miałyby być natomiast wydatki majątkowe Krajowej Rady Sądownictwa.

Posłowie zaakceptowali poprawkę zwiększającą o 2 mln zł subwencje i dotacje na dokształcanie nauczycieli dla Polonii, kosztem budżetu MSZ. Zgodzili się z przesunięciem w budżecie Krajowego Biura Wyborczego 3,7 mln zł (z dotacji dla gmin na wynagrodzenia) oraz zwiększeniem o prawie 5,4 mln zł wydatków Państwowej Inspekcji Pracy. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić ze zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów.

Wśród przyjętych senackich poprawek znalazło się przesunięcie w budżetach prokuratury kwoty ok. 35 mln zł i przeznaczenie tego na wynagrodzenia i świadczenia, a także poprawka przekazująca 3 mln zł na dofinansowanie remontu budynków pokoszarowych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie (kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na prokuratury i Krajową Radę Sądownictwa).

Sejm przyjął też poprawkę Senatu zakładającą przesunięcie 3,4 mln zł w budżecie Najwyższej Izby Kontroli oraz przesunięcie 259 tys. z budżetu MSZ do budżetu resortu rodziny i pracy. Posłowie zgodzili się, by zwiększyć wydatki bieżące Prokuratorii Generalnej o 500 tys. zł oraz wynagrodzeń w tej instytucji o 385 tys. zł.

Kolejne zaakceptowane poprawki Senatu przewidują zmianę w nazwie rezerwy celowej związanej m.in. ze świadczeniami rodzinnymi, czy alimentacyjnymi, a także przesunięcie 120 tys. zł na potrzeby resortu gospodarki morskiej i 20 tys. zł do działu „gospodarka złożami kopalin”.

Przed głosowaniami odbyła się w Sejmie debata nad poprawkami Senatu. Wiesław Janczyk z PiS, zapowiadając w imieniu swojego klubu poparcie poprawek, przekonywał, że ustawa budżetowa na 2016 rok umożliwi m.in. realizację „Programu 500 plus”, który stworzy lepsze warunki polskiej rodzinie i zatrzyma emigrację.

Krytycznie o poprawkach Senatu wypowiedział się w imieniu klubu PO poseł Janusz Cichoń. Przekonywał, że budżet na rok 2016 „to budżet rozdmuchanych wydatków i niedoszacowanych dochodów”. Krytykował Senat za to, że nie naprawił tego, co zostało „zepsute” w Sejmie, to znaczy nie powiększył zmniejszonego budżetu RPO oraz nie zmniejszył deficytu o 5 mld zł.

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm budżetem na 2016 r. deficyt w tym roku ma nie przekroczyć 54,7 mld zł. Przygotowując ustawę resort finansów założył, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych – 2,8 proc. PKB. Zaplanowano, że dochody mają wynieść 313 mld 788 mln 526 tys. zł, a wydatki 368 mld 528 mln 526 tys. zł.

Teraz ustawa budżetowa trafi do prezydenta, który będzie miał 7 dni na jej podpisanie.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl