fot. PAP/Rafał Guz

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o służbie cywilnej

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o służbie cywilnej zgodnie, z którą wyższe stanowiska w SC będą obsadzane w drodze powołania, a nie konkursu.

Za przyjęciem nowelizacji – której projekt złożył w Sejmie klub PiS – głosowało 233 posłów, przeciw 190, nikt nie wstrzymał się od głosu. [Zobacz jak głosowali posłowie]

Wcześniej w głosowaniach poparte zostały wszystkie poprawki zgłoszone w trakcie prac sejmowych przez PiS; poprawki PO, Nowoczesnej i Kukiz’15 zostały odrzucone.

Sejm zaakceptował m.in. propozycję PiS, że wyższe stanowiska w służbie cywilnej mają być obsadzane w drodze powołania, a nie konkursu. Zgodnie z kolejnym zaakceptowanym rozwiązaniem, stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie noweli wyższe stanowiska w służbie cywilnej, wygasną po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy.

Poparta została też poprawka PiS, która wprowadza zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z zaakceptowanym rozwiązaniem prezesa ZUS ma powoływać premier, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, złożony po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu.

PAP/RIRM

drukuj