Sejm rozpoczął pracę nad ustawą dot. cudzoziemców

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpoczęła pracę nad rządowym projektem ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski. Wiceszef MSWiA Jakub Skiba podkreśla, że Polska nie wyłamuje się ze zobowiązań podjętych przez poprzedni rząd, a chce jedynie wstrzymać decyzję o przyjęciu uchodźców do kraju.

 Powodem stworzenia projektu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski jest nieszczelny system bezpieczeństwa w Grecji i we Włoszech, który nie pozwala na potwierdzenie tożsamości przybywających imigrantów. Po atakach terrorystycznych w Brukseli, premier Beata Szydło sygnalizowała, że Polska nie może zgodzić się na przyjęcie 7 tysięcy imigrantów.

– 28 krajów Unii Europejskiej zgodziło się na to, żeby poprzez relokację i lokację rozwiązać ten problem. Ale powiem bardzo wyraźnie: nie widzę możliwości, aby w tej chwili migranci przyjechali do Polski – powiedziała premier Beata Szydło.

Rządowy projekt, którym obecnie zajmuje się sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, zawiera zmiany tylko w jednym artykule, a dotyczy usprawnienia procesu weryfikacji cudzoziemców. Zmiany polegają na wydłużeniu z 7 do 45 dni terminu przewidzianego na przeprowadzenie konsultacji przez szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z organami właściwymi w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego odnośnie do cudzoziemców przewidzianych do relokacji czy przesiedlenia.

Do projektu pozytywnie odniosła się Najwyższa Izba Kontroli. Szef Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa NIK Marek Bieńkowski stwierdził, że proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw wnioskom, które NIK zawarł w materiałach pokontrolnych. Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.

TV Trwam News

drukuj