By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92295108

Sąd utrzymał decyzje komisji weryfikacyjnej ws. Bendarskiej 26

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi stołecznego ratusza i utrzymał w mocy decyzje komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji dotyczące kamienicy przy ul. Bednarskiej 26.

W sprawie budynku przy Bednarskiej komisja weryfikacyjna wydała dwie decyzje w czerwcu ub.r. Uznała wtedy, że decyzja reprywatyzacyjna prezydenta Warszawy w sprawie tej nieruchomości została wydana z naruszeniem prawa i była niewykonalna. Komisja argumentowała wtedy, że prezydent stolicy rozporządził udziałem, który na dzień wydawania decyzji nie przysługiwał miastu, ponieważ „był przedmiotem prawa użytkowania wieczystego przysługującego innym podmiotom”.

W drugiej decyzji utrzymanej przez sąd administracyjny komisja stwierdziła, że tzw. decyzja zmieniająca ws. Bednarskiej 26 została również wydana z naruszeniem prawa i jest nieważna w całości. Decyzje komisji zaskarżył do sądu warszawski ratusz.

Warszawski sąd administracyjny rozpatrywał sprawę Bednarskiej 26 na posiedzeniu niejawnym, co uniemożliwiło poznanie motywów rozstrzygnięcia. O wyroku sąd administracyjny poinformował w komunikacie.

WSA sukcesywnie rozpatruje kolejne odwołania od decyzji komisji weryfikacyjnej. W tym roku sąd uchylił decyzje komisji ws. nieruchomości przy Złotej 62, Emilii Plater 14, Noakowskiego 16, Powsińskiej 31, Jana Kazimierza 1/29, Bartoszewicza 1B i Bednarskiej 26. Z kolei w minionym roku uchylono decyzje komisji w sprawach Puławskiej 137, Kredytowej 6 oraz Marszałkowskiej 43, Nowogrodzkiej 6a, Nieborowskiej 13, Piaseczyńskiej 32, Odolańskiej 7, Polnej 46, Noakowskiego 20, Mazowieckiej 12, Widok 22, Krakowskiego Przedmieścia 81 i działek przy Jeziorku Gocławskim.

Sąd utrzymał natomiast decyzje w sprawach: Czerskiej 3, Pięknej 49, Krakowskiego Przedmieścia 35 i Mokotowskiej 39, Borzymowskiej 34/36, Koszykowej 49a i Nowogrodzkiej 46. W 2019 r. sąd uchylił nieprawomocnie kilkanaście innych decyzji, natomiast kilka utrzymał w mocy. Dotychczas żadna z tych spraw nie została prawomocnie rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny.

PAP

drukuj