PAP/Piotr Nowak

Sąd Najwyższy uderza w KRS  

Trzy izby Sądu Najwyższego orzekły, że jeśli w składzie sędziowskim są osoby wyłonione przez nową Krajową Radę Sądownictwa, to dochodzi wtedy do nienależytej obsady sądu.

Uchwała Sądu Najwyższego nie dotyczy wyroków, jakie zapadły przed dniem jej podjęcia, ale tylko w przypadku sądów powszechnych. W przypadku Izby Dyscyplinarnej jest wiążąca bez względu na datę [zobacz więcej]. 

Sąd Najwyższy w praktyce podważył status sędziów powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Na co już teraz zareagował resort sprawiedliwości. Uchwała Sądu Najwyższego jest niezgodna z prawem – czytamy w oświadczeniu ministerstwa [zobacz więcej]. 

TV Trwam News

drukuj