fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Sąd administracyjny uchylił decyzje komisji weryfikacyjnej ws. kolejnych czterech nieruchomości

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji dotyczące czterech stołecznych nieruchomości przy ul.: Piaseczyńskiej 32, Odolańskiej 7, Polnej 46 i Noakowskiego 20.

W związku z epidemią warszawski sąd administracyjny zajął się tymi sprawami na posiedzeniach niejawnych w końcu października.

W piątek WSA uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej, która w sierpniu 2018 r. stwierdziła nieważność wcześniejszej decyzji stołecznego ratusza o zwrocie kamienicy przy Noakowskiego 20. Komisja uznała wtedy, że miasto wydało decyzję o reprywatyzacji z rażącym naruszeniem prawa, bez ustalenia, czy dawni właściciele nieruchomości byli w posiadaniu wskazanego gruntu i czy posiadali nieruchomość. Komisja podkreśliła też, że podczas sprzedaży roszczeń do tej atrakcyjnie położonej kamienicy, osoby reprezentowane przez pełnomocnika już nie żyły.

Z kolei w czwartek sąd administracyjny uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej ws. nieruchomości przy ul. Polnej 46. W lutym ub.r. komisja uchyliła zwrot tej kamienicy, nakazała miastu objąć ją w zarząd i ponownie rozpoznać sprawę. Komisja argumentowała wówczas, że decyzja zwrotowa została wydana z naruszeniem prawa, a negatywne skutki społeczne w stosunku do lokatorów, spowodowane niewłaściwym zarządem budynku przez właścicieli, przemawiają za powierzeniem zarządu nad nieruchomością miastu.

Wśród uchylonych w końcu października decyzji komisji jest też postanowienie dotyczące nieruchomości przy ul. Odolańskiej 7. Komisja uznała wtedy, że decyzja reprywatyzacyjna ws. tej nieruchomości została wydana przez miasto z naruszeniem prawa. Według komisji ratusz pominął przesłankę posiadania gruntu. W przypadku tego adresu nastąpiły już jednak nieodwracalne skutki prawne.

Sąd administracyjny uchylił również decyzję komisji weryfikacyjnej ze stycznia ub.r. Komisja uchyliła wówczas przyznane wcześniej przez ratusz odszkodowanie za tę nieruchomość. Odszkodowanie miało zostać wypłacone byłej urzędniczce ministerstwa sprawiedliwości Marzenie K., jednej z bohaterek tzw. afery reprywatyzacyjnej, wobec której prowadzone są teraz postępowania karne.

W tym roku WSA uchylił już decyzje komisji weryfikacyjnej w sprawach Puławskiej 137, Kredytowej 6 oraz Marszałkowskiej 43, Nowogrodzkiej 6a, Nieborowskiej 13, Piaseczyńskiej 32, Odolańskiej 7, Polnej 46 i Noakowskiego 20. Utrzymał natomiast decyzje w sprawach: Pięknej 49, Krakowskiego Przedmieścia 35 i Mokotowskiej 39, Borzymowskiej 34/36. W zeszłym roku WSA uchylił nieprawomocnie kilkanaście innych decyzji komisji weryfikacyjnej w sprawach różnych nieruchomości, natomiast kilka utrzymał w mocy. Dotychczas żadna z tych spraw nie została prawomocnie rozstrzygnięta przez NSA.

PAP

drukuj