Rządowi przedstawiono informacje dot. realizacji celów Narodowego Programu Mieszkaniowego

Rząd wysłuchał informacji dot. działań towarzyszących realizacji celów Narodowego Programu Mieszkaniowego. Chodzi m.in. o działania ministerstw zmierzające do zwiększenia zasobów mieszkaniowych, czy poprawy stanu technicznego istniejących zasobów.

Przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informacja przewiduje realizację przez różne resorty i urzędy centralne dodatkowych 23 działań. O szczegółach mówi wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński.

– Podzieliliśmy je na takie cztery instrumenty, tj.: dostępne mieszkania, stabilne finansowanie, nowoczesne i energetyczne mieszkanie i dobre prawo. W ramach dostępnych mieszkań to są działania innych resortów, np.: Ministerstwa Środowiska, które chce zwiększać dostępne zasoby mieszkaniowe przez budownictwo ekologiczne drewniane; następnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce poprawiać sytuację osób, które zostały dotknięte klęskami żywiołowymi – tam są przewidziane nowe instrumenty wsparcia. Ministerstwo rodziny z kolei wprowadza mechanizm wsparcia finansowego dla rodzin, które korzystają z mieszkań; Ministerstwo Finansów to jest wsparcie kredytobiorców – tłumaczy Kazimierz Smoliński.

Rząd przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy we wrześniu ubiegłego roku. Określa on cele i instrumenty polityki mieszkaniowej państwa do 2030 r. Główne cele określone w programie dotyczą zwiększenia dostępności lokali dla osób o umiarkowanych dochodach oraz osób wykluczonych społecznie i poprawy warunków mieszkaniowych społeczeństwa.

RIRM

drukuj