fot. flickr.com

Rząd rozważy projekt ustawy ws. e-faktur

Rada Ministrów na cotygodniowym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy upowszechniającym faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych. Autorem projektu jest Ministerstwo Rozwoju.

Potrzeba zmian w przepisach wynika przede wszystkim z konieczności wdrożenia przepisów unijnych. Elektronizacja obiegu dokumentów ma przyczynić się m.in. do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Projekt ustawy wprowadza obowiązek przyjmowania e-faktur przez zamawiających. Wykonawcy zamówień publicznych mieliby natomiast możliwość wystawiania takich dokumentów. Po dwóch latach obowiązek ten objąłby obydwie strony.

Poseł Wiesław Krajewski z sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju podkreśla, że nowe przepisy spowodują, że państwo będzie miało właściwą kontrolę nad obiegiem faktur.

– Postęp techniczny, cywilizacyjny zmierza wielkimi krokami do coraz to nowocześniejszych i bardziej innowacyjnych rozwiązań. Myślę, że jest to nieunikniony element i oceniam to bardzo pozytywnie. Po pierwsze, ułatwi ten mechanizm w obiegu gospodarczym, a po drugie, zdaje się, że system kontroli państwa i Ministerstwa Finansów pozwoli na nadzór i kontrolę w tym zakresie – tłumaczy Wiesław Krajewski.

Nowe przepisy ponadto miałyby wprowadzić m.in. możliwość elektronicznego przetwarzania dokumentów, w tym: faktury korygującej, noty księgowej, zamówienia, potwierdzenia dostawy, protokołu zdawczo-odbiorczego.

RIRM

drukuj