fot. PAP/ Jakub Kamiński

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się m.in. Wieloletnim Planem Finansowym Państwa

Wieloletni Plan Finansowy Państwa to jeden z głównych punktów dzisiejszego posiedzenia rządu. Spotkanie ministrów rozpocznie się po godzinie 15.00.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa to dokument który każdego roku jest uchwalany przez Radę Ministrów do końca kwietnia i na jego podstawie jest planowany budżet na następny rok. W dokumencie zapisano, że w 2018 roku tempo wzrostu PKB przyspieszyło do 5,1 proc. i było najwyższe od 2007 roku. W 2019 roku wyniesie 4,0 proc., w 2020 roku – 3,7 proc., a w 2021 roku spowolni do 3,4 proc.

Ministerstwo Finansów przypomina, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w ubiegłym roku do 0,4 proc. PKB, co jest najlepszym wynikiem od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Z kolei jeżeli chodzi o saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych, to w 2019 roku będzie ono ujemne i wyniesie minus 1,7 proc. PKB, zaś w 2020 roku będzie dodatnie w wysokości plus 0,2 proc. PKB.

TV Trwam News/RIRM

drukuj