Ruch Palikota oddany w ręce prokuratury

Solidarna Polska chce, by posłowie Ruchu Palikota odpowiedzieli przed sądem za słowa dotyczące obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie trafiło do prokuratury.

Poseł Andrzej Romanek mówi, że zawiadomienie dotyczy konferencji prasowej z 13 grudnia, podczas której poseł Armand Ryfiński obraz z wizerunkiem Pani Jasnogórskiej nazwał „bohomazem”, a poseł Roman Kotliński mówił o „bałwochwalstwie”.

– właśnie RPP to ta formacja, która w swoim politycznym przesłaniu nie tylko chce serwować młodzieży narkotyki, ale także dąży do zburzenia systemu wartości, który przez wieki był budulcem naszego Narodu chrześcijańskiego. Ten werbalny zamach na miejsce kultu jest dowodem na to, że Ruchowi Palikota obce są wartości kultury chrześcijańskiej i europejskiej. Solidarna Polska uważa, że w polskiej polityce nie powinno być miejsca dla takich osób. My ich określamy jako ideologicznych barbarzyńców mówi poseł Andrzej Romanek.

SP chce, by posłowie Ruchu Palikota odpowiedzieli za obrazę uczuć religijnych oraz za publiczną pochwałę popełnienia przestępstwa.

Poseł Andrzej Romanek zwraca uwagę, że nie pierwszy raz politycy Ruchu Palikota podważają chrześcijańskie i kulturowe korzenie naszej narodowej tożsamości.

– Solidarna Polska nie wyraża zgody na taki stan rzeczy. Dzisiaj werbalnie wyrażają się o obrazie Matki Bożej Częstochowskiej, a za chwile mogą podpalać i burzyć kościoły, to co dla nas, chrześcijan jest niezwykle istotne. W chrześcijańskim kraju, katolickim takie zachowanie nie może nie spotkać się ze stanowczą, ostrą krytyką, i że takie zachowanie nie będzie poddane karze. My, jako Solidarna Polska – myślę że i wiele formacji politycznych – na taki stan rzeczy zgody wyrazić nie możemy – dodaje pos. Andrzej Romanek.

 

Wypowiedź Andrzeja Romanka


Pobierz Pobierz

 RIRM

drukuj