Rośnie imigracja z krajów objętych kryzysem

Imigracja do Niemiec z unijnych krajów objętych kryzysem finansowym wzrosła znacząco w 2012 roku – poinformował w poniedziałek niemiecki urząd statystyczny. Najwięcej imigrantów nadal przybywa jednak do Niemiec z Polski i Rumunii.

Liczba Hiszpanów imigrujących do Niemiec wzrosła w 2012 roku w porównaniu z rokiem poprzednim o 45 proc. Analogicznie liczba imigrantów z Portugalii i Grecji zwiększyła się o 43 proc.

Z Hiszpanii do Niemiec przyjechało w sumie 29,9 tys. ludzi, 34,1 tys. Greków, 11,8 tys. Portugalczyków oraz 42,2 tys. Włochów. Wciąż jednak najwięcej imigrantów przybywa z Polski (w zeszłym roku 176 367) i z Rumunii (116 154).

W Niemczech odnotowano również istotny wzrost liczby osób migrujących krajów Europy Wschodniej zmagających się z problemami finansowymi, takich jak Słowenia oraz Węgry.

W 2012 roku do Niemiec imigrowało łącznie 1,08 mln ludzi. Jest to najwyższa liczba od 1995 roku. Obejmuje ona także Niemców wracających do swego kraju.

PAP/RIRM

drukuj