fot. twitter.com

Resort klimatu we współpracy z polskimi uczelniami wyższymi buduje witrynę internetową susza.gov.pl

Susza.gov.pl – to rządowa strona, którą resort klimatu zbuduje we współpracy z 16 uczelniami wyższymi w Polsce.

Polska wciąż zatrzymuje za mało wody. Potrzebne są pilne działania – mówi minister klimatu Michał Kurtyka.

– Jeżeli nie będziemy ich podejmować w sposób regularny, z determinacją, ustrukturyzowany, systemowy, wtedy niestety – rok po roku – będziemy zaskakiwani albo przyjemnie albo nieprzyjemnie – tłumaczy Michał Kurtyka.

Według ministra klimatu i środowiska susza wymaga wspólnych działań. Jednym z tych, które już zostały podjęte, jest utworzenie rządowej strony internetowej. Portal susza.gov.pl to także wirtualne miejsce spotkań.

– Które będzie miało na celu uwspólnianie wiedzy, przekazanie informacji różnym interesariuszom, różnym potencjalnym beneficjentom projektów wsparcia i które będzie również dla nas, czyli dla administracji rządowej, źródłem wiedzy z Państwa strony na temat tego, co możemy robić lepiej i w jaki sposób z tym zjawiskiem suszy możemy walczyć – wskazuje minister klimatu i środowiska.  

W walce z suszą potrzeba współpracy wielu resortów, ale też środowiska nauki.

– Zapraszamy środowisko nauki z całej Polski do współpracy, do przedstawienia swoich bogatych ofert – i tych merytorycznych, ale także tych badawczych, dydaktycznych i rozwojowych – mówi Łukasz Lange, pełnomocnik ministra klimatu ds. przeciwdziałania skutkom suszy.  

Problemu suszy, na co zwracają uwagę naukowcy, nie da się rozwiązać w oderwaniu od innych problemów gospodarki wodnej. Polacy chcą zatrzymywać więcej wody. Pokazuje to popularność programu „Moja woda”. Resort klimatu i środowiska chce jednak kolejnych działań. I dla przykładu padają takie propozycje, jak renaturyzacja rzek, melioracja nakierowana na nawadnianie oraz zwiększanie powierzchni bagien i torfowisk. To rozwiązania bliższe naturze.

TV Trwam News

drukuj