Religii nie będzie na maturze

Religii nie ma w podstawie programowej i dlatego nie będzie jej na maturze – oświadczyła dziś  minister edukacji Krystyna Szumilas.

Wcześniej ks. bp Marek Mendyk, przewodniczący komisji Episkopatu ds. wychowania katolickiego, akcentował że strona kościelna już pięć lat temu spełniła wszystkie formalne warunki, by maturzyści mieli możliwość zdawania religii na egzaminie dojrzałości.

Wiosną 2015 r. maturę będzie zdawać pierwszy rocznik uczniów, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego.

W związku z tym minister edukacji wydała nowe rozporządzenie regulujące zasady zdawania matury. Matura obejmuje i będzie nadal obejmowała, tylko przedmioty z podstawy programowej, natomiast religia jest poza nią – mówiła Szumilas.

Widać wyraźnie, że obecna ekipa rządząca idzie w kierunku wycofywania religii ze szkół – mówi poseł Marzena Wróbel z Solidarnej Polski.

– Zwracaliśmy uwagę na wiele niedostatków prawnych. Byliśmy jednak ignorowani przez MEN. Teraz okazuje się, że to nie była żadna pomyłka tylko efekt tworzonych wcześniej założeń, które są w żelazny sposób realizowane przez ekipę rządzącą. Widać wyraźnie atak na kulturę chrześcijańską, na religię, na Boga. To nie jest atak wprost, tylko metodą podjazdową – powiedziała pos. Marzena Wróbel. 

Pos. Marzena Wróbel jeszcze w zeszłym roku skierowała interpelacje poselską do Ministra Edukacji Narodowej. W dokumencie zdawała pytanie w sprawie możliwości zdawania matury z religii oraz ponaglała do podjęcia klarownych działań w tej kwestii jeszcze przed wprowadzeniem programu będącego podstawą do matury w 2015 roku.

W dokumencie zwracała uwagę na kilkuletnie starania Kościoła w tej strawie oraz na znaczenie zdawania matury z religii dla wielu tysięcy uczniów, którzy podejmują studia teologiczne na uniwersytetach państwowych.

 

Warszawa, dn. 17 maja 2012 roku

Marzena Wróbel
Poseł na Sejm RP
Klub Parlamentarny Solidarna Polska

 

 

Szanowna Pani
Krystyna Szumilas

Minister Edukacji Narodowej

 

INTERPELACJA POSELSKA

 

w sprawie wprowadzenia możliwości zdawania matury z religii.

Nauczanie religii po II wojnie światowej w szkołach publicznych zostało wyeliminowane przez komunistów w 1961 roku ustawą sejmową. Dopiero na skutek zmian ustrojowych w 1990 r. i podpisaniu konkordatu między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską religia powróciła do przedmiotów nauczanych w polskich szkołach. Na mocy obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, zgodnie z §2 ust.1 wprowadzono regulację, iż ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin zajęć religii i etyki w wymiarze sześciu godzin dla każdego etapu edukacyjnego. Na podstawie w/w planu nauczania zgodnie z §3 ust.1, dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa tygodniowy wymiar godzin zajęć lekcyjnych dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym, tj. po dwie godziny tygodniowo.

Strona kościelna już od kilku lat zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości zdawania przez uczniów religii na maturze, bowiem już pięć lat temu zostały spełnione wszelkie wymagania, by można było podjąć taką decyzję. Ma to istotne znaczenie dla wielu tysięcy uczniów, którzy podejmują studia teologiczne na uniwersytetach państwowych. Możliwe jest zdawanie matury z tańca czy filozofii, a wciąż nie można zdawać egzaminu maturalnego z teologii – jednej z najstarszych dyscyplin naukowych. Ignorowany jest głos Kościoła katolickiego oraz potrzeby osób wierzących w naszym kraju, a MEN uchyla się od spotkań z przedstawicielami Kościoła w tej tak ważnej sprawie.

Kierowany przez Panią resort zobowiązał się do połowy kwietnia przedstawić analizę prawną tego zagadnienia, co nie nastąpiło do dnia dzisiejszego. Konieczność niezwłocznego podjęcia decyzji wynika z wchodzącej do szkół ponadgimnazjalnych nowej podstawy programowej, skutkującej zdawaniem matury w 2015 roku według nowych zasad.

W związku z powyższym, chciałbym zapytać Panią Minister:

1) Kiedy możliwe będzie zdawanie egzaminu maturalnego z przedmiotu religia ?

2) Na jakim etapie są rozmowy w tej sprawie ze stroną kościelną ?

3) Dlaczego strona kościelna nie otrzymuje odpowiedzi na wnioski o wprowadzenie religii jako przedmiotu maturalnego ?

Z wyrazami szacunku,

Marzena Wróbel

Poseł na Sejm RP
Klub Parlamentarny Solidarna Polska

drukuj