Rekordowy wzrost sprzedaży węgla

We wrześniu wzrosła sprzedaż węgla do prawie wszystkich grup odbiorców. Z przykopalnianych hałd zniknęło ponad 8 mln 400 tys. ton tego surowca. Sprzedaż węgla w poprzednich miesiącach wahała się od 5 mln 300 tys. ton do  6,5 mln ton.

Tak skokowy wzrost sprzedaży węgla nie był wcześniej notowany. To oznacza jednocześnie, że stan zapasów węgla w odniesieniu do sierpnia zmniejszył się o ok. 2 mln 300 tys. ton i jest najniższy od kilku lat.

To dobry sygnał dla polskiego górnictwa – ocenia Kazimierz Grajcarek, przewodniczący sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Jednak, jak dodaje,  warto zwrócić jeszcze uwagę na kilka aspektów.

– Aby mówić o optymizmie dotyczącym polskiego górnictwa, to trzeba podsumować cały rok. Jednak najważniejsze jest to, jakie w obecnym czasie zawarte są kontrakty na umowę kupna-sprzedaży węgla na przyszły rok i następne lata, ponieważ kontrakt kupno-sprzedaży na rok jest krótkoterminowy, ale kontrakty, które pozwalają rozwinąć się przemysłowi górniczemu są kontraktami długoterminowymi – one pokazują, w którą stronę powinno się iść – zaznacza Kazimierz Grajcarek.

W końcu września ilość węgla na przykopalnianych zwałach wyniosła blisko 3,5 mln ton, wobec  5,7 mln ton w końcu sierpnia. Na początku tego roku było to blisko 6 mln ton.

Część tego węgla na zwałach to surowiec, za który odbiorcy dokonali przedpłat, lub węgiel będący przedmiotem zastawów. W sierpniu 2014 r., gdy wielkość zwałów osiągnęła szczytowy poziom, na nabywców czekało ponad 9,5 mln ton wydobytego węgla.

RIRM

drukuj