Rada Ministrów o projekcie ustawy wprowadzającym zerową akcyzę na gaz ziemny

Rada Ministrów na trwającym posiedzeniu zajmuje się m.in. projektem ustawy wprowadzającym zerową akcyzę na gaz ziemny do silników spalinowych. Preferencje podatkowe miałyby dotyczyć błękitnego paliwa zarówno w postaci skroplonej LNG, jak i sprężonej CNG.

W opinii Ministerstwa Finansów, które przygotowało projekt, zmiany pozwolą skuteczniej walczyć ze smogiem, szczególnie w obszarach miejskich oraz będą bodźcem do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju.

Ekspert do spraw bezpieczeństwa energetycznego Janusz Kowalski zwraca uwagę, że zerowa akcyza na gaz przełoży się na konkurencyjność Polskiej gospodarki.

– Gaz sprężony CNG to przede wszystkim niższe koszty transportu zbiorowego. Autobusy na gaz CNG należą do jednych z najtańszych środków komunikacji, a na pewno bardzo ekologicznych. To również, przede wszystkim, niższe koszty usług komunalnych, takie jak taksówki, wywóz śmieci, wszystkie usługi w dużych aglomeracjach i zachęta dla zwykłych Polaków do kupowania samochodów z instalacją CMG – mówi Janusz Kowalski.

Projekt przygotowany przez resort finansów przewiduje też wprowadzenie elektronicznych, zamiast papierowych, dokumentów dostawy, w przypadku niektórych produktów.

Zdaniem autorów projektu wprowadzenie tego rozwiązania spowoduje ułatwienia zarówno po stronie sektora gospodarczego, jak i po stronie administracji.

RIRM

drukuj