(fot. PAP)

Rada Gabinetowa obraduje o strategii ws. wejścia do strefy euro

Polska strategia w sprawie wejścia do strefy euro to temat dzisiejszego posiedzenia Rady Gabinetowej. Bronisław Komorowski chce, by Polska do 2015 r. spełniła kryteria niezbędne do przyjęcia euro.

Jak zapowiedział, podczas posiedzenia Rady zostanie omówiona strategia i taktyka w tej sprawie.

Prof. i poseł Krzysztof Szczerski akcentuje, że zanim jednak takie rozmowy w ogóle zostaną podjęte, muszą być spełnione warunki.

 – Występują trzy zasadnicze warunki, żeby móc mówić o strategii wejścia do strefy euro. Po pierwsze, muszą tego chcieć Polacy – dzisiaj badania opinii społecznej mówią, że Polacy nie chcą wejść do strefy euro. Po drugie – zmiana Konstytucji. Dzisiejsza Konstytucja nie pozwala na porzucenie złotego. Trzeci warunek to stan gospodarki. Własna waluta powoduje, że jest to dodatkowy instrument działania gospodarczego. Dzięki temu jest ona takim buforem pomiędzy strefą euro a polską gospodarką – powiedział poseł Krzysztof Szczerski.

Poseł ponadto dodaje, że dzisiaj mówienie o strategii wejścia do strefy euro powinno być mówieniem o strategii dialogu z Polakami.

Przede wszystkim powinna być dyskusja na temat tego, jak przywrócić polskiej gospodarce wzrost i rozwój, a nie w jaki sposób wyzbyć się złotego. Oczekuję tego, że obóz władzy nie przygotuje strategii poza Polakami, Konstytucją i poza potrzebami polskiej gospodarki – zaznaczył poseł Krzysztof Szczerski.

RIRM

drukuj