fot. twitter.com/RyszardTerlecki

R. Terlecki o stanowisku PiS ws. noweli o zwierzętach: Będzie dyscyplina w głosowaniu; jesteśmy za poprawkami

Jesteśmy za poprawkami. Cały czas jest dyscyplina w klubie Prawa i Sprawiedliwości w głosowaniu ws. noweli ustawy o ochronie zwierząt – powiedział dzisiaj szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Dziś rano zebrały się połączone komisje senackie: rolnictwa i ustawodawcza, aby zaopiniować zgłoszone podczas senackiej debaty poprawki i wnioski mniejszości do ustawy o ochronie zwierząt.

Ryszard Terlecki pytany przez dziennikarzy w Sejmie, jakie będzie stanowisko PiS przed głosowaniem w Senacie ws. tzw. Piątki dla zwierząt, powiedział, że to się okaże,  „bo tam trwają komisje”.

„My jesteśmy za poprawkami. Dyscyplina (w głosowaniu) jest cały czas” – oświadczył.

Pytany, ilu według niego senatorów PiS może się „wyłamać” i zagłosować za odrzuceniem ustawy w całości, wyraził nadzieję, „że żaden”.

Ryszard Terlecki przypomniał, że za złamanie dyscypliny grozi „usunięcie z klubu, usunięcie z partii. Mogą być różne tego konsekwencje”.

Senat we wtorek przez ponad 9 godzin debatował nad nowelą ustawy ochronie zwierząt. Złożono wnioski mniejszości oraz poprawki dotyczące m.in. dłuższego vacatio legis dla zakazu hodowli zwierząt na futra i ograniczenia uboju rytualnego.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedziała się na poniedziałkowym posiedzeniu za odrzuceniem noweli w całości. Komisja Ustawodawcza przyjęła w poniedziałek ponad 30 poprawek do noweli.

Senator Jacek Bogucki z PiS zgłosił we wtorek w Senacie, jako wnioski mniejszości, poprawki, które były zapowiedziane w poniedziałek przez premiera Mateusza Morawieckiego. Zakładają one m.in., że zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zmiany dotyczące uboju rytualnego wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r., przy czym ma być nadal możliwy ubój rytualny drobiu. Poprawki dotyczą też odszkodowań dla hodowców z ograniczanych przez nowelę branż oraz powstania Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt.

Uchwalona 18 września przez Sejm nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.

PAP

drukuj