Pułapka ideologii gender. Francuska gmina zawiesza współpracę z Tuchowem po przyjęciu przez miasto uchwały w sprawie powstrzymania ideologii LGBT

Trwająca 25 lat współpraca gminy Tuchów z francuską gminą Saint-Jean-de-Braye została zawieszona. Powodem jest przyjęta przez radnych małopolskiej gminy uchwała w sprawie powstrzymania ideologii LGBT.

Od ponad ćwierć wieku małopolska gmina Tuchów prowadziła owocną współpracę z jedną z francuskich gmin, polegającą głównie na wymianie młodzieży czy też korzystaniu z doświadczeń w zakresie samorządności. Relacje te zostały jednak zawieszone przez Francję, o czym władze Tuchowa dowiedziały się za pośrednictwem mediów. Oficjalne pismo w tej sprawie do Polski jeszcze nie dotarło.

– Dziwny to sposób komunikowania się w tak ważnych sprawach poprzez media. Okazało się, że jest informacja na stronie internetowej Saint-Jean-de-Braye o tym, że radni zawieszają, nie zrywają, lecz zawieszają tę współpracę do czasu wyjaśnienia sprawy i rozwiązania – mówił Stanisław Obrzut, przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie.

Jak się okazuje, decyzja francuskiej gminy ma związek z przyjętą przez Tuchów – wzorem wielu innych polskich samorządów – uchwały w sprawie powstrzymania ideologii LGBT.

– Radni podejmując w maju 2019 roku rezolucję odnośnie ideologii LGBT, nie mieli na celu dyskryminować żadnej osoby. Nie zostały złamane żadne prawa obywatelskie jakiejkolwiek osoby ani nie było narzucania komuś czegokolwiek – akcentował Janusz Łukasik, radny Tuchowa.

Chodziło tylko i wyłącznie o ochronę naszych fundamentalnych wartości – takich jak małżeństwo, rodzina, wychowanie młodego pokolenia – dodał radny Rady Miejskiej w Tuchowie.

– Jako radni jesteśmy zobowiązani do troski o nasze szkoły. Nie wyrażamy zgody na to, żeby seksedukatorzy chodzili do naszych szkół – podkreślił Janusz Łukasik.

Rezolucja podjęta przez gminę Tuchów to krok w interesie mieszkańców – szczególnie w interesie rodziców i dzieci – wskazała Magdalena Czarnik ze Stowarzyszenia „Rodzice chronią dzieci”.

– Elementy tej ideologii docierają dzisiaj przede wszystkim do naszych najmłodszych poprzez przedszkola, szkoły, przez tzw. programy edukacji antydyskryminacyjnej, które są forsowane przez organizacje LGBT – powiedziała Magdalena Czarnik.

– Koniecznie trzeba pamiętać o rozróżnieniu osób cierpiących na pewne zaburzenia związane z homoseksualizmem od aktywistów. Od aktywistów, którzy gromadzą się w organizacjach LGBT, którzy są szkoleni za granicą, którzy są finansowani z zagranicy i realizują w Polsce cele ideologii LGBT Mają zamiar zmienić przekonanie naszego społeczeństwa, co do statusu małżeństwa, co do sensu pełnej rodziny, co do sensu wychowywania naszych dzieci w zdrowej tożsamości płciowej: męskiej i żeńskiej – dodała.

Na to w naszym kraju – a już na pewno w naszej gminie – zgody nie będzie – dodał Stanisław Obrzut.

– Nie będzie tu mowy, jakichkolwiek warunków, żebyśmy się z tej uchwały wycofali – wskazał przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie.

Decyzja Francuzów o zawieszeniu współpracy z polską gminą, która wyraża stanowcze „Nie” dla ideologii gender, to najprawdopodobniej element zbliżających się wyborów samorządowych w tym kraju.

TV Trwam News

drukuj