Prokuratura złożyła pierwszy pozew cywilny przeciwko GetBack

Dokument taki wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie. W imieniu poszkodowanej prokuratura żąda 380 tys. zł od Idea Banku i Polskiego Domu Maklerskiego. O wytoczenie sprawy zwróciła się sama pokrzywdzona. Jak twierdzi prokuratura, klientka została wprowadzona w błąd co do bezpieczeństwa inwestycji.

Makler miał przedstawić obligacje GetBack jako produkt bez ryzyka i skierowany jedynie do wybranych klientów.

– Mężczyzna ten jest podejrzany m.in. o popełnienie przestępstwa oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, a także przestępstwa z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz z ustawy Prawo bankowe. W powództwie, które zostało wniesione 20 maja do sądu okręgowego w Warszawie, prokurator zakwestionował prawidłowość określonych działań podejmowanych przez pozwane podmioty w procesie oferowania poszkodowanej kobiecie obligacji spółki GetBack S.A. Prokurator podniósł, że działania te stanowiły czyny niedozwolone, za które pozwani odpowiadają solidarnie i są zobowiązani do naprawienia wyrządzonej szkody – powiedziała prokurator Agnieszka Zabłocka – Konopka, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

W najbliższych dniach do sądu mają trafić koleje pozwy poszkodowanych obligatariuszy. Od wybuchu afery GetBack w kwietniu minął rok. Poszkodowanych zostało w niej około 10 tys. osób. Straty jakie ponieśli, szacowane są na co najmniej 2 mld zł.

RIRM

drukuj