fot. TV Trwam News

Projekt przyszłorocznego budżetu jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia rządu

Rząd zajmie się dziś projektem założeń budżetu na przyszły rok. Ministrowie omówią także wysokość minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w przyszłym roku.

Założenia do przyszłorocznego budżetu będą zgodne z przyjętymi wcześniej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 – powiedział minister finansów Marian Banaś. Założono między innymi, że w roku 2020 PKB wzrośnie o 3,7 proc., a inflacja wyniesie 2,5 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniesie 5,1 proc. Resort finansów zakłada również, że w 2020 roku nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 6 proc.

Rząd zajmie się też wysokością minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje, by minimalne wynagrodzenie wzrosło do 2450 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa do 16 zł brutto. To oznacza, że wynagrodzenie minimalne wzrosłoby o 200 zł.

Ministrowie będą także debatować o propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na przyszły rok. Ponadto rząd ma zająć się też projektem nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych.

TV Trwam News/RIRM

drukuj