Projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego przyjęty przez rząd

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów.

Wzrośnie także limit zużycia paliwa w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła z 30 do 40 litrów, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła.

W myśl nowelizacji ustawy, kwota zwrotu podatku akcyzowego będzie wynosić 1 zł na 1 litr oleju napędowego.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik podkreśla, że nowe regulacje przyczynią się przede wszystkim do zmniejszenia kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych.

Każda podwyżka ma wpływ na obniżenie kosztów produkcji rolnej, a co za tym idzie – zwiększenie dochodów. Koszty są spore, jeśli chodzi o produkcję w dzisiejszej rzeczywistości. Udział wykorzystanego paliwa jest bardzo duży, w związku z tym to jest dobre rozwiązanie dla rolników – powiedział Ryszard Bartosik.

Nowelizacja ustawy o zwrocie akcyzy ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

RIRM

drukuj