fot. twitter.com

Projekt noweli ustawy o SN opublikowany na stronie internetowej Sejmu

Na stronie internetowej Sejmu opublikowano dziś projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym i kilku innych ustaw, złożonych przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Zmiany proponowane do ustawy o Sądzie Najwyższym przewidują m.in., że skarga nadzwyczajna na prawomocne wyroki polskich sądów będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie złożyć może ją osiem podmiotów, m.in. RPO, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy i prezes UOKiK. Projekt otrzymał już numer druku.

Poseł Marek Ast, który będzie reprezentował wnioskodawców podczas prac nad projektem, wskazuje, że zmiany mają na celu wzmocnienie skargi nadzwyczajnej.

– Chodzi o to, żeby skarga nadzwyczajna miała absolutnie wyjątkowy charakter, również aby sądy nie miały problemów interpretacyjnych, jeśli chodzi o ocenę przesłanek, które umożliwiają wniesienie skargi nadzwyczajnej. W związku z tym proponujemy w projekcie odniesienie się wprost do treści normatywnej art. 2. Konstytucji RP – mówi poseł Marek Ast.

Zgodnie z nowymi przepisami skargę będzie można wnieść wówczas, jeżeli byłoby to niezbędne z uwagi na ochronę zasad demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

Obecna ustawa o Sądzie Najwyższym weszła w życie 3 kwietnia. Wprowadziła możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat.

Przepisy dotyczące skargi nadzwyczajnej budzą wątpliwości Komisji Europejskiej, która rekomenduje Polsce rezygnację z tego instrumentu.

RIRM

drukuj