fot. flickr.com

Projekt budżetu na przyszły rok już w Sejmie. M. Kuchciński: Założenia są bardzo interesujące

Z zapowiedzi premiera wynika, że założenia budżetu na przyszły rok są bardzo interesujące – mówi marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Projekt ustawy budżetowej wpłynął już do Sejmu. Izba ma się nim zająć na posiedzeniu w przyszłym tygodniu.

Projekt budżetu wpłynął do Sejmu w czwartek. Zgodnie z przepisami Sejm i Senat mają od tego dnia 4 miesiące na przekazanie budżetu pod podpisu prezydentowi. Jeśli to nie nastąpi, prezydent może rozwiązać parlament.

Marszałek Sejmu zapowiada, że pierwsze czytanie ustawy odbędzie się na przyszłotygodniowym posiedzeniu Izby. Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem, między 8 a 31 października byłyby prowadzone prace w komisjach „branżowych” i komisji finansów. Do 2 listopada komisje musiałyby przedłożyć komisji finansów swoje opinie i wnioski. 14 grudnia odbyłoby się trzecie czytanie i przyjęcie ustawy budżetowej przez Sejm. 21 grudnia ustawa trafiłaby do Senatu.

Do projektu odniósł się marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

– W moim przekonaniu jest to projekt bardzo interesujący. Zmniejszenie deficytu budżetowego w trudnych sytuacjach rozwojowych jest bardzo ważne. Znalezienie pieniędzy, żeby wprowadzić zapowiedziane różne obniżki opłat i podatków, również są bardzo interesujące, a także znalezienie pieniędzy na kontynuację programu 500 plus i innych – powiedział marszałek.

W projekcie zaplanowano dochody budżetu państwa w wysokości 387,6 mld zł, wydatki w kwocie 416,1 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetu państwa będzie nie większy niż 28,5 mld zł. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść 1,7 proc. PKB.

 

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj