Prof. Jędrysek: ok. 80 proc. powierzchni koncesyjnej w obcych rękach

Około 80 proc. powierzchni koncesyjnej w Polsce na metale znajduje się w rękach obcego kapitału – powiedział w poniedziałek wiceminister środowiska i główny geolog kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek. Jego zdaniem niektóre koncesje zostały wydane wbrew interesom Skarbu Państwa.

Około 80 proc. powierzchni koncesyjnej w Polsce na metale znajduje się w rękach obcego kapitału. Chodzi na razie o poszukiwania, ale one zostały wydane w ten sposób, że muszą dawać koncesje na eksploatację, co jest zrozumiałe. Jeżeli ktoś inwestuje w poszukiwania, to nie można mu potem odmówić koncesji na eksploatację – powiedział Jędrysek na konferencji prasowej w resorcie środowiska.

„Niektóre z tych koncesji zostały wydane – w mojej opinii – w sposób zupełnie sprzeczny z interesem Skarbu Państwa” – dodał. Jak zaznaczył chodzi o niektóre koncesje związane z miedzią i srebrem, a także pierwiastkami ziem rzadkich.

Pojedyncze koncesje bardzo proszę, ale wtedy, kiedy zostaną udokumentowane złoża, pokazane, że firma inwestuje, dopiero następne koncesje powinny być wydawane i najlepiej w formie przetargu – powiedział Jędrysek.

Jako najbardziej sporną „w sposób kuriozalny” wydaną nazwał koncesję na złoże miedzi Bytom Odrzański. KGHM Polska Miedź walczyła o koncesję z kanadyjską spółką Leszno Copper, ale koncesję przyznano Leszno Copper. „Sprawa o tę koncesję toczy się przed sądem” – powiedział Jędrysek.

Jego zdaniem „podobnie w sposób dość dziwny” wydano niektóre koncesje w okolicach Olkusza.

Podobnie konflikt mamy na styku Bogdanka – firma PD Co, która otrzymała kilka koncesji na poszukiwania węgla kamiennego w okolicach Lublina – dodał.

Jak zaznaczył Bogdanka starała się o eksploatację w bezpośrednim sąsiedztwie. „Nie otrzymała tej koncesji, sprawa także toczy się w sądzie” – wymienił Jędrysek.

PAP/RIRM

drukuj