Obraz autorstwa Freepik

Prof. A. Nowak reaguje na „uszczuplenie” podstawy programowej historii: Istotą całości zmian jest wykreślenie pamięci o niepodległości Polski

Czego z historii będą uczyć się polskie dzieci? Jakie wydarzenia oraz postaci znikną z kart podręczników? – o tym wszystkim mówił 20 lutego w Warszawie prof. Andrzej Nowak w trakcie wykładu „Niepodległość: walka, ofensywa, rezygnacja”. Jest to odpowiedź na zmiany, jakie mają się pojawić w nowej podstawie programowej dotyczącej nauczania historii. Nowa minister edukacji – jak to określiła – chce „uszczuplić” podstawę programową.

Koalicja rządząca dąży do wykreślenia z podstawy programowej postaci czy dzieł bardzo istotnych z punktu widzenia budowania tożsamości narodowej młodych Polaków.

Przy zapisie: „Uczeń charakteryzuje różne postawy polskiego społeczeństwa wobec polityki okupantów” usunięto przykłady Witolda Pileckiego czy św. o. Maksymiliana Kolbe. Przy zapisie: „Przedstawia i omawia działania rządu Rzeczpospolitej Polskiej wobec tragedii zagłady Żydów” usunięto jego dalszą część: „z uwzględnieniem misji Jana Karskiego i roli Żegoty”. Z listy osób i wydarzeń, o których uczeń pierwszych lat nauczania historii (klasy od 4 do 6) powinien umieć opowiedzieć, usunięto: Zawisze Czarnego, zwycięstwo Grunwaldzkie, przeora Kordeckiego, Hetmana Czarnieckiego, Danutę Siedzikównę „Inkę”  – wymieniał prof. Andrzej Nowak.

To jednak wierzchołek tego, co Ministerstwo Edukacji Narodowej chce usunąć z podstawy programowej. Już niedługo dzieci nie usłyszą zagadnień dotyczących dokonań Bolesława Krzywoustego i o konflikcie z Cesarstwem Niemieckim.

– Nie było żadnego konfliktu. Nie było Bolesława Krzywoustego – ironizował prof. Andrzej Nowak.

Z podstawy programowej dotyczącej rozbicia dzielnicowego zostanie usunięty obowiązek „umieszczenia w czasie wydarzeń związanych z relacjami polsko-krzyżackimi”. Usunięto także fragment dotyczący roli władców piastowskich ze szczególnym uwzględnieniem Władysława Łokietka oraz Kościoła w procesie zjednoczenia. Natomiast z wieku XVI usunięto „charakterystyki polityki zagranicznej ostatnich Jagiellonów ze szczególnym uwzględnieniem powstania Prus Książęcych”.

O co chodzi? Oczywiście [według nowych władz resortu – red.] nie było Hołdu Pruskiego – powiedział historyk.

Z tematu „Rzeczpospolita obojga narodów w pierwszej połowie XVIII w.”  wykreślono zagadnienie, że „uczeń charakteryzuje projekty reform ustrojowych Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Konarskiego”. Uczeń nie będzie też musiał omawiać zjawisk świadczących o postępie gospodarczym i rozwoju kultury oraz oświaty z tego okresu. Z tematu powstania Stanów Zjednoczonych nie dowiemy się już o wkładzie Polaków w niepodległość tego kraju.

Nie było Pułaskiego i Kościuszki. Są jeszcze ich pomniki w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze ich nie zdemontowano. W pół drogi między Białym Domem a Kongresem jest wspaniały konny pomnik Pułaskiego i przed Białym Domem pomnik Kościuszki. Trzeba je zdemontować. Myślę, że niedługo może to nastąpić – mówił z przekąsem prof. Andrzej Nowak.

Dzieci w szkołach nie będą uczyć się również na temat podziału ziem polskich po Kongresie Wiedeńskim, czyli nie dowiedzą się o rozbiorach Polski. W szkole nie usłyszymy również o układzie w Locarno i o włoskim faszyzmie.

Dlaczego? Wyjaśniam. Locarno to był układ z 1925 roku, w którym państwa zachodnie zgodziły się na układ z Niemcami Weimarskimi, uznającym nienaruszalność granic zachodnich, czyli między Niemcami, Francją i Belgią, i naruszalność granic wschodnich Niemiec. De facto państwa zachodnie otworzyły możliwość rewizji granic Niemiec z Polską i Czechosłowacją – poinformował historyk.

O dalszych zmianach można dowiedzieć się z filmu dostępnego [tutaj], gdzie prof. Andrzej Nowak dokładnie omawia punkt po punkcie wydarzenia i postaci, o których dzieci już nie usłyszą w polskiej szkole.

Historyk zwrócił uwagę, że jak przeczyta się całość zmian, to wtedy wyłania się niezwykła spójność i konsekwencja.

Media skupiły głównie uwagę na usunięciu rzezi wołyńskiej i zastąpieniu jej konfliktem polsko-ukraińskim. To jest ważna sprawa, ale ona tworzy część całości, a istotą całości jest wykreślenie pamięci o niepodległości Polski, o tym, że bywali w historii Polski zewnętrzni przeciwnicy niepodległości, że bywali wewnętrzni zdrajcy, którzy tę niepodległość sprzedawali i że byli bohaterowie, którzy tej niepodległości bronili – podsumował prof. Andrzej Nowak.

Prof. Andrzej Nowak był również gościem audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja, w której przytoczył swój wykład nt. niepodległości. [zobacz]

radiomaryja.pl 

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl