fot. prezydent.pl

Prezydent RP: Chcę więcej demokracji w Europie

Chcę więcej demokracji w Europie; UE powinna być wspólnotą państw narodowych, w której decydującą rolę odgrywają demokratyczne instytucje państw członkowskich – mówił w wywiadzie dla Bild am Sonntag prezydent Andrzej Duda.

W wywiadzie dla Bild am Sonntag, prezydent Duda był pytany o fakt, iż Polska jest największym odbiorcą netto środków unijnych, a jednocześnie Warszawa należy do najtwardszych krytyków Brukseli.

Prezydent oświadczył, że Polacy są zadowoleni z członkostwa w Unii Europejskiej oraz że Wspólnota jest dla nas synonimem wolności i otwartych granic.

„My, Polacy, bardzo to sobie cenimy. W końcu przez 50 lat znajdowaliśmy się za Żelazną Kurtyną” – zauważył Andrzej Duda.

Jednak – jak stwierdził – „pewne rzeczy nas niepokoją”.

„I tu nie jesteśmy w UE sami. Dlatego chcemy naprawiać Unię. Tym bardziej, że już zaszły tak niepokojące zjawiska, jak Brexit. Gdyby społeczeństwo brytyjskie było zdania, że z UE wszystko jest w porządku, nie opowiedziałoby się za jej opuszczeniem. W tej chwili narastają spory Komisji Europejskiej z wieloma państwami członkowskimi, jak np. z Włochami, ponieważ Komisja zakwestionowała budżet tego kraju. Napięcia w Unii rosną, a nie maleją” – wskazał Andrzej Duda.

Prezydent ocenił, że w tym kontekście „szczególnie niepokojące” jest to, że „obywatele Europy nie uważają, iż Komisja jest demokratyczna, albo że zachodzące w niej procesy są przejrzyste”. Dlatego też – podkreślił – Unia powinna być wspólnotą państw narodowych, w której decydującą rolę odgrywają demokratyczne instytucje państw członkowskich.

„Chcę więcej demokracji w Europie. Oznacza to większą rolę instytucji demokratycznych na poziomie państw członkowskich i na poziomie europejskim. Do tych drugich zaliczam nie tylko Parlament Europejski, ale i Radę Europejską, którą tworzą szefowie państw i rządów wybierani w sposób demokratyczny w swoich krajach” – zaznaczył prezydent.

Prezydent był także pytany o spór w UE o politykę wobec uchodźców. Andrzej Duda podkreślił, że Polska odrzuca narzucony przez Unię system przymusowego podziału uchodźców. Jednocześnie – mówił prezydent – Polska wypełnia swoje zobowiązania jeśli chodzi o ochronę zewnętrznej granicy UE.

„Wnosimy też wkład w pomoc uchodźcom. Jesteśmy i zawsze byliśmy państwem otwartym. Według Eurostatu w ubiegłym roku Polska wydała najwięcej w całej Unii zezwoleń na pracę i pobyt stały” – wyliczał.

Dopytywany, czy dotyczy to również muzułmanów z Syrii lub z Iraku, prezydent odpowiedział, że „nikomu nie wypominamy jego pochodzenia”, ale – jak zaznaczył – nie może się to odbywać wbrew woli ludzi.

„W 2015 roku do Polski sprowadzono kilkadziesiąt syryjskich rodzin. Otrzymały one mieszkania i pracę, dzieci mogły uczęszczać do szkół. I co się stało? Wszystkie te rodziny wyjechały do Niemiec. Żeby tego uniknąć, musielibyśmy trzymać ich pod przymusem i zamknąć granicę z Niemcami. Na to nie może być zgody. Otwarte granice to symbol wolności oraz możliwości swobodnego wyboru miejsca zamieszkania i pracy” – mówił prezydent.

Prezydent odniósł się także do faktu, iż w Niemczech mieszka 750 tys. Polaków.

„Polacy w Niemczech nie tylko pracują, ale także inwestują i tworzą miejsca pracy. Ostatnio odwiedziłem jeden z zakładów pracy prowadzony przez polskiego inwestora w Niemczech. Natomiast chciałbym, aby ci, którzy wyjechali do Niemiec czy Wielkiej Brytanii, pewnego dnia do nas wrócili” – zaznaczył Andrzej Duda.

W tym kontekście prezydent był pytany o to, że Brytyjczycy nie chcą zgodzić się, aby po Brexicie obywatele UE mieli możliwość swobodnego wyboru miejsca pracy, chcą jedynie zapewnić swobodny przepływ towarów.

„Wolny handel i swobodny wybór miejsca pracy, to niezbywalne podstawowe wolności, i z polskiego punktu widzenia, największy skarb Europy. W porozumieniu na temat Brexitu oba te prawa muszą być zagwarantowane. Jesteśmy to winni naszym obywatelom” – odpowiedział Andrzej Duda.

PAP/RIRM

drukuj