Prezydent A. Duda wręczył nominację na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego WP gen. R. Andrzejczakowi

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył dziś nominację gen. Rajmundowi Andrzejczakowi  na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wcześniej Zwierzchnik Sił Zbrojnych odwołał gen. Leszka Surawskiego.

Uroczystość odbyła się w pałacu prezydenckim w Warszawie. Wzięli w niej udział m.in. prezydent Andrzej Duda, szef MON-u Mariusz Błaszczak, parlamentarzyści oraz przedstawiciele wojska.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych podziękował odchodzącemu Szefowi Sztabu Generalnego WP za służbę dla Rzeczypospolitej. Gen. Leszek Surawski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prezydent życzył gen. Rajmundowi Andrzejczakowi zrealizowania zadań jakie przed nim stoją; tak, aby Polska była silniejsza. Wymienił tu m.in. wdrożenie nowego systemu dowodzenia armią, czy modernizacje polskiego wojska.

– Ma pan ogromne doświadczenie dowódcze, ogromne doświadczenie jako dowódca liniowy, mimo względnie młodego wieku. Wierzę w to, że zadania związane z byciem pierwszym żołnierzem RP, wykona pan znakomicie i tego panu życzę – powiedział Andrzej Duda, zwracając się do gen. Rajmunda Andrzejczaka.

Gen. Rajmund Andrzejczak dowodził wcześniej m.in. 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną.

RIRM

drukuj